Athens Info Guide
 
 
GreekEnglishFlemishDutch
  The most complete informaton guide about Athens, Greece

Greek Name Days in September

 

 

Greek Name Days
September
SEPTEMBER
1
Adamantios, Adamantia, Athina, Akrivi, Antigoni, Goni, Aspasia, Afroditi, Aphrodite, Diamanto, Dioni, Dodoni, Elpiniki, Arasmia, Erato, Efterpi, Thalia, Theano, Theonymfi, Ismini, Kalliroi, Kallirroi, Kallisti, Klio, Kleoniki, Kleopatra, Patra, Patroula, Patritsa, Koralia, Korallou, Manto, Margarita, Marianthi, Meletios, Meletis, Meletia, Meletoula, Meletina, Melpomeni, Moscho, Moschoula, Ourania, Pandora, Pinelopi, Polymnia, Polyniki, Polyna, Polly, Polina, Rallis, Rallia, Ralia, Rallou, Ralou, Sappho, Sapfo, Symeon, Symeonis, Symeoni, Symeonia, Symeonitsa, Symos, Symi, Terpsichori, Chaido, Chariklia, Charoula
2
Mamas, Mamantas, Mama
3
Anthimos, Anthimi, Aristea, Aristi, Aristion, Aristionas, Aristeas, Archonti, Archontia, Archontoula, Archontissa, Archonto, Archontion, Archontionas, Polydoros, Polis, Pola, Paula, Polydoras, Polydoris, Polydori, Polydora, Phivos, Phoebus, Phivi, Phebe
4
Ermioni, Ermina, Moysis, Moysia, Moses, Mosia, Rozalia (Catholic saint), Rozy, Roza, Rosa, Okeania, Okeani, Okeanis, Okeanos, Okeanios, Okeanis
5
Zacharias, Zacharis, Zacharos, Zacharo, Zacharoula, Zacharitsa, Zacharenia, Zaki
6
Vivos, Vivi, Evdoxios, Evdoxis, Doxis
7
Kassiani, Kassy, Kasiani, Kassianos, Kassia, Kasia, Kassios, Kasios, Kassos, Kasos, Kassis, Kasis, Sozon, Sozousa, Sozis, Soza, Sozi
8
Tsambika, Tsambikos
9
Ioakim, Makis
10
Erasti, Erastos, Klimentini, Klimentina, Klementini, Klementina, Klimis, Mitrodora, Poulcheria, Poulcherina, Poulcheritsa, Poulchero, Poulcheri
11
Elpis, Elpida, Evanthia, Eva, Efrosynos, Frosynos
12
-
13
Aristidis, Aristides, Aristos, Aristea, Aris, Ares, Aristoula, Aristina, Aristi, Aristo, Kornilios, Kornelius, Kornilis, Kornilos, Kornilia, Kornila, Kornilitsa
14
Theoklis, Theokleas, Theoklia, Stavros, Stavrakas, Stavrakios, Stavris, Stavrianos, Stavrakis, Stavroula, Stavriani, Stavritsa, Stavrina, Stavria
15
Vissarion, Vissarionas, Nikitas, Nikiti, Nikita
16
Efimia, Efi, Efimi, Efimos, Efimoula, Efoula, Foula, Ludmilla, Ludmila, Melitini, Melitinos, Melitina, Meliti, Melita, Melina
17
Agathoklia, Agathoklis, Agathokleas, Agathokleos, Agapi, Elpida, Olivianos, Olvianos, Olivia, Pantoleon, Pantoleontas, Pantoleontia, Pantoleontis, Pantoleonti, Pileos, Pileus, Pileas, Pistis, Pisti, Pistoula, Sonia, Sonja, Sofia, Sofianos, Sofiani, Sofoula, Sofi, Soffie, Sofitsa, Sofiana, Sofina, Fifi
18
Aradni, Ariana, Evmenios, Evmenis, Evmenia, Kastor, Kastoras, Kastoris, Romylos, Romylios, Romylis, Romylia, Romyla, Romyli
19
Savvatios, Savvatos, Savvatis, Savvatia, Savvatina, Savvata, Savvati, Savvato
20
Efstathios, Stathis, Stathas, Stathakos, Efstathia, Stathia, Efstathitsa, Stathitsa, Efstathoula, Stathoula
21
Ionas, Ion, Ionia
22
Zografia, Fokas, Fokios, Fokis, Fokia, Fokina, Fokitsa
23
Xanthippi, Xanthi, Xanthoula, Xanthippos, Polyxeni, Xeni, Xenia, Rais, Raida
24
Thekla, Kopros, Kopris, Myrsini, Myrso, Mersa, Amerisouda, Amersouda, Myrtidiotissa, Myrto, Myrsini, Myrta, Myrtia, Myrtoula, Persefoni, Persis, Persi
25
Efrosini, Frosyni, Froso, Frosoula, Frositsa
26
-
27
Akylina, Akylini, Zinon, Kallistratos, Kallistratis, Kallistrati
28
Chariton, Charitonas, Charitos
29
Kyriakos
30
Stratonikos, Stratonikis, Stratonikios, Stratos, Stratis

Source: www.namedays.gr

  

 
  GENERAL INFORMATION
  GREEK NAME DAYS
    JANUARY
    FEBRUARY
    MARCH
    APRIL
    MAY
    JUNE
    JULY
    AUGUST
    SEPTEMBER
    OCTOBER
    NOVEMBER
    DECEMBER

Bookmark Buttons
Bookmark with Facebook Bookmark with Oneview Bookmark with Linkarena Bookmark with Seekxl Bookmark with Mr. Wong Bookmark with Folkd Bookmark with Digg Bookmark with Del.icio.us Bookmark with StumbleUpon Bookmark with Blinklist Bookmark with Technorati Bookmark with Ma.Gnolia

Guided walks in Athens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.athensinfoguide.com   © 2004-2009 - Athens Info Guide - All rights reserved - Disclaimer