ΑγγλικάΕλληνικάΦλαμανδικάΟλλανδικά
  Τουριστικός Πληροφοριακός Οδηγός Αθηνών, Ελλάς

Ελληνική ΟικονομίαΕλληνική Οικονομία

Με την αύξηση του ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος) να πλησιάζει το 4% ετησίως, η απόδοση της Ελλάδος σε αυτό τον τομέα είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ουσία, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των καλύτερα συμπεριφέρουσων οικονομιών στην Ευρω-ζώνη και σήμερα έχει γίνει ο οικονομικός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προσφέροντας ένα σταθερό και υγιές οικονομικό περιβάλλον που υποστηρίζει τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των επενδυτών.

Selected Economic Indicators = Επιλεγμένοι Οικονομικοί Δείκτες
 
1996
1998
  2001
  2002
  2003
  2004
  2005*
  2006*
Αύξηση ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές)
2.4% 
3.1% 
  4.1% 
  3.8% 
  3.8% 
  4.0% 
  3.7% 
  3.6% 
Πληθωρισμός
8.2% 
4.7% 
  3.7% 
  3.9% 
  3.9% 
  3.2% 
3.0% 
  2.9% 
Κόστος μονάδας εργατικού δυναμικού
8.1% 
3.7% 
  0.9% 
2.6% 
2.3% 
2.5% 
2.3% 
2.3% 
Γενική κρατική ισορροπία
-7.4% 
-2.5% 
-1.2% 
-1.1% 
-0.9% 
-0.4% 
0.2% 
0.6% 
Συνολικό κρατικό χρέος (% του ΑΕΠ)
111.3% 
105.5% 
107.0% 
105.3% 
100.2% 
96.1% 
92.1% 
87.9% 
*Πρόβλεψη
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Η ενημέρωση για το έτος 2002 του Προγράμματος Ελληνικής Σταθερότητας και Ανάπτυξης: 2002-2006

Συγκρότηση Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 1995 - 2002
Τομέας
Έτος
1995
1996
  1997
  1998
  1999*
  2000*
  2001*
  2002*
Πρωταρχικός τομέας
7.277 
7.035 
  7.343 
  7.731 
  8.459 
  7.686 
  7.795 
  8.329 
Βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας
11.798 
12.120 
  12.437 
  13.455 
  14.261 
  14.966 
16.033 
  17.271 
Κατασκευές
4.751 
4.797 
  5.348 
6.499 
7.231 
7.814 
8.651 
10.051 
Εμπόριο, ξενοδοχεία και εστιατόρια, μεταφορές και επικοινωνίες
19.817 
20.321 
24.097 
26.352 
28.170 
31.602 
34.511 
35.756 
Οικονομικά, κτηματική περιουσία, ενοικίαση και επαγγελματική δραστηριότητα
15.689 
16.162 
  18.267 
20.352 
22.182 
23.985 
25.531 
26.928 
Άλλες υπηρεσίες
14.525 
14.751 
15.848 
17.810 
19.514 
20.743 
22.012 
25.229 
Υποσύνολο
73.858 
75.187 
83.341 
92.199 
99.817 
106.796
114.533
123.564
Φόροι, επιχορηγήσεις και άλλα
6.069 
6.625 
7.705 
8.306 
9.769 
10.794 
12.082 
12.538 
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
79.927 
81.812 
91.046 
100.505
109.586
117.590
126.615
136.102
Δείκτης (1995 = 100)
100,0 
102,4 
113,9 
125,7 
137,1 
147,1 
158,4 
170,3 
 *προβλεπόμενες τιμές
  Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Εθνικά αρχεία, διάφορα έτη

ΑΕΠ ανά κάτοικο 1998-2002
Τωρινές τιμές (σε Ευρώ)
Έτος
1998
1999*
2000*
2001*
2002*
Συνολικός εκτιμώμενος πληθυσμός
  10.835.976
  10.883.566
  10.918.154
  10.937.669
  10.950.200
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
  9.761
  10.372
  11.140
11.970
  12.889
Δείκτης (1995 = 100)
129.9
138
148.2
159.3
10051
 *προβλεπόμενες τιμές
  Πηγή: Εθνική Στατιστική υπηρεσία της Ελλάδος, Εθνικά αρχεία, διάφορα έτη

Βασικοί Οικονομικοί Βιομηχανικοί Δείκτες στην Ελλάδα το 2000
Βιομηχανία με ετήσιο προσωπικό πάνω από 10 άτομα κατά μέσο όρο (5.016 εταιρείες)
Τιμές σε εκατομμύρια ευρώ Euro και επί τοις εκατό (%)
Κλάδος
Παραγωγή
Δείκτης 2001
(1993=100)
Παραγωγή
(τιμές 1990)
Συγκρότηση παραγωγής
(%)
Εξαγωγές
(τιμές 1990)
Εισαγωγές
(τιμές 1990)
Φαινομενική κατανάλωση
(τιμές 1990)
Τρόφιμα & ποτά
122,7 
  2499,5 
  29,7% 
  806,6 
  1565,1 
  3258,1 
Καπνός
112,2 
  143,3 
  1,7% 
  80,5 
  74,7 
137,4 
Υφάσματα
80,9 
  944,5 
11,2% 
410,9* 
900,1* 
1389,7* 
Ένδυση & γουναρικά
64,4 
603,2 
7,2% 
1040,2* 
694,6* 
243,3* 
Δερμάρινα & είδη υπόδησης
65,7 
  89,6 
1,1% 
21,9 
181,5 
249,1 
Ξυλεία & φελλός
100,5 
80,0 
1,0% 
15,1 
207,9 
272,8 
Χαρτί
110,8 
223,2 
2,7% 
40,6 
439,4 
622,1 
Εκδόσεις, εκτυπώσεις
114,7 
255,2 
3,0% 
27,1 
66,2 
294,3 
Φαρμακευτικά
-Καλλυντικά-Χημικά
138,0 
657,6 
7,8% 
181,7 
1078,6 
1554,4 
Ελαστικά, πλαστικό
154,3 
356,1 
4,2% 
152,8 
325,8 
529,1 
Μη μεταλλικά ορυκτά
117,9 
766,7 
9,1% 
156,6 
242,4 
852,5 
Βασική Μεταλλουργία
148,0 
656,9 
7,8% 
458,4 
912,3 
1110,8 
Μεταλλικά προϊόντα
123,4 
353,0 
4,2% 
83,9 
261,1 
530,2 
Μηχανές & συσκευές
151,3 
193,7 
2,3 
189,5 
1093,5 
1097,7 
Ηλεκτρικές συσκευές
123,1 
134,3 
1,6% 
162,0 
252,9 
225,3 
Τηλεπικοινωνιακές συσκευές
138,0 
120,7 
1,4% 
52,8 
530,9 
598,8 
Ιατρικά όργανα
126,4 
13,0 
0,2% 
36,8 
364,2 
340,4 
Οχήματα
89,8 
51,2 
0,6% 
18,1 
1146,9 
1180,1 
Άλλες μεταφορές
70,0 
88,8 
1,1% 
109,8 
881,7 
860,7 
Έπιπλα & άλλα βιομηχανικά είδη
121,1 
175,7 
2,1% 
70,0 
343,7 
449,5 
*για το έτος 1999
Πηγή: Γενικές Τάσεις - Ελληνική οικονομία 2003, Αθήνα 2003

Συγκρότηση Ακαθάριστου Εθνικού Κεφαλαίου 1998-2002
Σταθερές τιμές του προηγούμενου έτους (εκατομμ. Ευρώ)
1995
1996
1997
1998
1999*
2000*
2001*
2002*
Γεωργία-υλοτομία-αλιεία
42 
31 
  26 
  37 
  40 
  40 
  28 
  30 
Μεταλλουργία
3.287 
4.102 
  4.515 
  5.267 
  5.298 
  6.402 
7.033 
  7.061 
Μεταφορικός εξοπλισμός
1.393 
1.657 
  1.744 
2.248 
2.764 
3.277 
3.408 
4.101 
Στέγαση
4.031 
3.981 
4.537 
5.227 
5.793 
5.766 
6.179 
6.912 
Άλλες κατασκευές
5.391 
5.614 
  6.490 
7.548 
8.433 
9.431 
10.795 
11.999 
Άλλα προϊόντα
724 
728 
962 
955 
1.409 
1.536 
1.707 
1.733 
Σύνολο
14.867 
16.114 
18.274 
21.282 
23.737 
26.451 
29.149 
31.836 
Αλλαγές στα περιεχόμενα του καταλόγου
252 
290 
274 
223 
-366 
-102 
156 
173 
Διαμόρφωση Ακαθάριστου Κεφαλαίου
15.119 
16.404 
18.548 
21.505 
23.371 
26.349 
29.305 
32.009 
Δείκτης(1995 = 100)
100,0 
108,5 
122,7 
142,2 
154,6 
174,3 
193,8 
211,7 
 *προβλεπόμενες τιμές
  Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Εθνικά αρχεία, διάφορα έτη

Εισαγωγές το 2001 (σε εκατομμύρια € και %)
Φαγητά, ποτά, καπνός
3549 
11,6% 
Ακατέργαστη, μη βρώσιμη ύλη
695 
2,3% 
Ορυκτά και μεταλλεύματα
118 
0,4% 
Πετρελαιοειδή
4836 
15,9% 
Χημικά, πλαστικά, λιπάσματα κλπ
3094 
  12,8% 
Βιομηχανικά προϊόντα
17161 
56,3% 
Άλλα προϊόντα
209 
0,7% 
Σύνολο
30474 
100.0% 

Εξαγωγές το 2001 (σε εκατομμύρια € και %)
Φαγητά, ποτά, καπνός
2432 
21,0% 
Ακατέργαστη, μη βρώσιμη ύλη
515 
4,4% 
Ορυκτά και μεταλλεύματα
110 
0,9% 
Πετρελαιοειδή
1295 
11,2% 
Χημικά, πλαστικά, λιπάσματα κλπ
1042 
  9,0% 
Βιομηχανικά προϊόντα
5703 
49,2% 
Άλλα προϊόντα
492 
4,2% 
Σύνολο
11589 
100.0% 

Προέλευση εισαγωγών το 2001
(σε εκατομμύρια € και επί % του συνόλου)
Χώρες της ΕΕ
17261 
56,6% 
Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
4874 
16,0% 
Ασία
5835 
19,1% 
Αμερική
1600 
5,3% 
Υπόλοιπος κόσμος
904 
  3,0% 
Σύνολο
30474 
100.0% 

Προορισμοί εξαγωγών το 2001
(σε εκατομμύρια € και επί % του συνόλου)
Χώρες της ΕΕ
4842 
41,8% 
Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
4289 
37,0% 
Ασία
1047 
9,0% 
Αμερική
914 
7,9% 
Υπόλοιπος κόσμος
497 
  4,3% 
Σύνολο
11589 
100.0% 

Ποσά Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα ανά Χώρα προέλευσης των Επενδυτών (31.12.01)
(σε εκατομμύρια €)
Χώρα
Ποσό
(σε εκατομμύρια €)
Ποσοστό επί του συνόλου (%)
Αυστρία
8,8 
0.10
Βέλγιο
116,4 
0.80
Γερμανία
1285.50
8,40
Ισπανία
27.40
0.20
Φινλανδία
0,2 
0.00
Γαλλία
1.469,4 
9.60
Ιρλανδία
134,6 
0.90
Ιταλία
375.00
2.50
Λουξεμβούργο
3.784,0 
24.80
Ολλανδία
2.970,5 
19.50
Πορτογαλία
-3.30
0.00
Σύνολο ΕΕ εντός Ευρωζώνης
10.168,4 
66.60
Ηνωμένο Βασίλειο
514,1 
3.40
Δανία
21,4 
0.10
Σουηδία
34.20
0.20
Σύνολο ΕΕ εκτός Ευρωζώνης
569,8 
3.70
Σύνολο ΕΕ
10738.20
70,30
Άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες
2504.80
16,40
Ασία
76.60
0.01
Αφρική
133.50
0.01
Αυστραλία
8.10
0.00
Η.Π.Α.
1013.70
6,60
Λατινική Αμερική
789.80
0.05
Σύνολο Χωρών Εκτός Ευρωζώνης
5096.70
29,70
Σύνολο
15265.10
100.00

 
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    Οικονομικοί δείκτες
   Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
   Κατά κεφαλήν εισόδημα
   Βιομηχανία
   Διαμόρφωση ακαθάριστου
   προϊόντος
   Εισαγωγές το 2001
   Εξαγωγές το 2001
   Προέλευση εισαγωγών
   Προορισμοί εξαγωγών
   Απευθείας ξένες επενδύσεις

Add to Favit Add to Digg Add to Del.icio.us Add to Simpy Add to StumbleUpon Add to Netscape Add to Furl Add to Yahoo Add to Google Add to Blogmarks Add to Ma.Gnolia Add to Netvouz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.athensinfoguide.com   © 2004-2009 - Athens Info Guide - Κατοχυρομένα δικαιώματα – Αποποίηση ευθυνών