ΑγγλικάΕλληνικάΦλαμανδικάΟλλανδικά
  Τουριστικός Πληροφοριακός Οδηγός Αθηνών, Ελλάς

Ελληνικό εργατικό δυναμικό

 


 

Ελληνικό εργατικό δυναμικό


 

 

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των ατόμων που ανήκουν στο Ελληνικό εργατικό δυναμικό ανέρχεται σε 4.369.000. Αν και η Ελλάδα έχει σχετικά μικρό εργατικό δυναμικό, υπάρχουν συγκεκριμένοι ποιοτικοί τομείς που κάνουν τη χώρα ανταγωνιστική και πιο ελκυστική σε αυτό τον τομέα από τουε περισσότερους Ευρωπαίους ανταγωνιστές.

Πληθυσμός της Ελλάδας
Αρρενες
5.426.446 
Θήλεις
5.537.574 
Σύνολο 
10.964.020

Πληθυσμός της Ελλάδας ανά ηλικιακή κατηγορία 2001 (υπολογισμοί)
Ηλικιακή κατηγορία
Σύνολο
% του συνόλου
0 - 14 
  1.548.208
14.12
15  - 64 
  7.385.227
67.36
65 +
  2.030.585
18.52
          Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος


Εκπαίδευση

Η εκπαιδευτικές βάσεις του Ελληνικού εργατικού δυναμικού έχουν βελτιωθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια. Κατά την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των φοιτητών που εισήχθησαν στα Ελληνικά και ξένα πανεπιστημιακά ιδρύματα διπλασιάστηκε. 42.000 φοιτητές κάνουν αίτηση κάθε χρόνο για εισαγωγή στα Ελληνικά Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλοι 40.000 στα πανεπιστήμια του εξωτερικού (κυρίως του Ηνωμένου Βασιλείου).

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες σπουδαστές αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των αλλοδαπών σπουδαστών στην ΕΕ. Τα νεότερα δεδομένα του OECD δείχουν ότι σχεδόν το 25% του Ελληνικού εργατικού δυναμικού κατέχει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών από το οποίο το 16% έχει συμμετάσχει και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πανπιστημιακά προγράμματα ανώτερου επιπέδου. Επιπλέον, τα ίδια δεδομένα δείχουν ότι το 36% έχει ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 10% την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 32% την προ-πρωτοβάθμια και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι περισσότεροι Έλληνες με πανεπιστημιακό δίπλωμα έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, είτε στη Βόρεια Αμερική είτε στην Ευρώπη, και αντιπροσωπεύουν περίπου το 11% του Ελληνικού πληθυσμού.

Μία πρόσφατη έρευνα υπό την αιγίδα της Ελληνικής οργάνωσης ΕΑΣΕ σε συνεργασία με με το Insead (Γαλλικό Ινστιτούτο Οικονομικών ερευνών και Ανάπτυξης) δείχνει ότι το 94% των Ελλήνων μάνατζερ είναι απόφοιτοι από τους οποίους το 54% εκπόνησαν μεταπτυχιακή εργασία. Περίπου το 45% των Ελλήνων μάνατζερ μιλούν μία ξένη γλώσσα, κυρίως Αγγλικά, και οι μισοί από αυτούς γνωρίζουν περισσότερες γλώσσες, κυρίως Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά. Η έρευνα καταδεικνύει επίσης ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση των εντεταλμένων μάνατζερ κατέχει περίπου το 55% στις επιχειρήσεις, το 25% στον τομέα της μηχανολογίας και το 15% στις εφαρμοσμένες επιστήμες. Αρχή της σελίδας

Μορφωτικό επίπεδο του εργατικού συναμικού (2001)
Τομέας
Σύνολο
Με Διδακτορικό
Με Παν/μιακό πτυχίου
Με τεχνικό δίπλωμα
Με απολυτήριο λυκείου
Μόνο βασική εκπαίδευση
Σύνολο εργαζομένων
  3.917.499 
  22.729
595.434 
477.567 
1.147.259 
417.591
Γεωργία
  615.746 
110 
4.061 
6.436 
65.233 
56.782 
Αλιεία
11.260 
193 
753 
2.048 
886 
Εξόρυξη
  17.760 
832 
906 
5.488 
2.490 
Βιομηχανία
  557.375 
2.184 
36.050 
62.787 
174.365 
82.691 
Ενέργεια, φυσικό αέριο, ύδρευση
  34.341 
166 
3.726 
5.692 
16.726 
2.592 
Κατασκευές
  284.752 
232 
10.748 
11.575 
64.633 
54.656 
Εμπόριο, επισκευές οχημάτων
673.210 
1.569 
54.813 
87.341 
299.175 
85.853 
Ξενοδοχεία, εστιατόρια
254.984 
9.327 
24.690 
96.917 
40.651 
Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες
250.002 
918 
17.678 
43.766 
91.268 
32.981 
Οικονομικά ιδρύματα μέσου επιπέδου
107.992 
1.744 
27.625 
17.129 
53.353 
4.254 
Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, ενοικίαση
212.955 
3.110 
98.138 
47.932 
49.257 
7.091 
Δημόσιος τομέας, άμυνα, κοινωνικές υπηρεσίες
290.289 
1.192 
68.790 
54.091
123.113 
13.246 
Εκπαίδευση
251.098 
10.445 
190.506 
25.572 
15.595 
1.795 
Υγεία, κοινωνική φροντίδα
177.774 
881 
55.008 
57.939 
33.612 
6.233 
Άλλες υπηρεσίες
177.962 
177 
17.939 
30.958 
56.447 
25.391 
          Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος


Εργατικό κόστος

Η Ελλάδα συνδυάζει πλειάδα ειδικευμένων εργαζόμενων και έναν καλό αριθμό ανειδίκευτων εργατών και έχει ένα από τα χαμηλότερα εργατικά κόστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αντιπροσωπευτικές τιμές μηναιαίων οικονομικών απολαβών στην Ελλάδα (2004) 
Τομέας
Ευρώ
Εργάτες*
25 - 45
Διοικητικοί υπάλληλοι
550  - 1.000
Ειδικευμένοι μηχανικοί
700  - 1.200
Εργοδηγοί
1.000  - 1.500
Γραμματείς
1.200  - 1.800
Διευθυντικά στελέχη (μεσσαία)
1.800  - 4.500
Διευθύνοντες σύμβουλοι
4.500 - 9.000
Ποσοστό εισφορών επί τοις εκατό (%) του μηνιαίου μισθού στα δημόσια ταμεία ασφάλισης
  43.86% (27.96% από τον εργοδότη)
*Ημερομίσθιο
          Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος


Παραγωγικότητα

Η παραγωγικότητα του εργατικού συναμικού έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια με ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ. Το 2001, η αύξηση της παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού έφτασε σε υψηλά επίπεδα (4,2%) τοποθετώντας την Ελλάδα στην πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιρλανδία ακολουθεί με 3,7% και το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην Τρίτη θέση με 1,4%.

Αριθμός απασχολούμενων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (σε χιλιάδες) (2002)
Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία
623,80
Εξόρυξη
18,90
Βιομηχανική επεξεργασία
540,80
Ηλεκτρισμός, αέριο
33,70
Κατασκευές και δημόσια έργα
293,90
Εμπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία
947,30
μεταφορές και επικοινωνίες
243,50
Τραπεζες και οικονομικά, ασφάλειες
324,30
Άλλες υπηρεσίες
922,70
Σύνολο
3.948,90
          Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος


Ώρες εργασίας

Οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερες ώρες από την πλειοψηφία των Ευρωπαίων συναδέλφων τους. Η ελλάδα βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ και κατέχει τη δεύτερη θέση με 1.810 ώρες ετησίων, ακολουθώντας την Πορτογαλία με 1.823 ώρες. Αρχή της σελίδας


Απεργίες

Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικής του Διεθνή Εργατικού Οργανισμού, ο αριθμός των εργαζομένων που συμμετείχαν σε απεργίες στην Ελλάδα μειώθηκε δταστικά κατά την τελευταία δεκαετία. Το 1990 πάνω από 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι συμμετείχαν σε απεργίες, ανώ το 1998 αναφέρθηκαν μόλις 33.000. Αρχή της σελίδας

Πίσω

 
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΙΔΡΥΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ
  ΔΥΝΑΜΙΚΟ
    Εκπαίδευση
    Εργατικό κόστος
    Παραγωγικότητα
    Ώρες εργασίας
    Απεργίες

Add to Favit Add to Digg Add to Del.icio.us Add to Simpy Add to StumbleUpon Add to Netscape Add to Furl Add to Yahoo Add to Google Add to Blogmarks Add to Ma.Gnolia Add to Netvouz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.athensinfoguide.com   © 2004-2009 - Athens Info Guide - Κατοχυρομένα δικαιώματα – Αποποίηση ευθυνών