ΑγγλικάΕλληνικάΦλαμανδικάΟλλανδικά
  Τουριστικός Πληροφοριακός Οδηγός Αθηνών, Ελλάς

Ο Στρατηγός παπαδόπουλος διορίστηκε Πρωθυπουργός και αργότερα Αντιβασιλέας

 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Το Στρατιωτικό Πραξικόπημα στην Ελλάδα
(Καθεστώς των Συνταγματαρχών)
Η Αντιβασιλεία και η Δημοκρατία

 

Όταν ο Βασιλιάς έφυγε από την Αθήνα για να ξεκινήσει το αντι-πραξικόπημα, στις 13 Δεκεμβρίου 1967, πήρε μαζί του τον Πρωθυπουργό Κόλλια. Από εκείνη τη στιγμή, επισήμως δεν υπήρχε κυβέρνηση ούτε Αρχηγός Κράτους στην Αθήνα. Αυτό δεν ανησύχησε τη στρατιωτική χούντα. Αντιθέτως, το Επαναστατικό Συμβούλιο των Παττακού, Παπαδόπουλου και Μακαρεζου έκανε μία σύντομη εμφάνιση που απέφερε το ψήφισμα το οποίο εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με το ψήφισμα αυτό, ένα άλλο μέλος της στρατιωτικής διοίκησης, ο Στρατηγός Γεώργιος Ζοιτακης, αναλάμβανε καθήκοντα Αντιβασιλέα.

Ο Ζοιτακης έπειτα διόρισε Πρωθυπουργό τον Παπαδόπουλο. Αυτή η κυβέρνηση έγινε και η μοναδική επίσημη κυβέρνηση της Ελλάδος, έπειτα από το αποτυχημένο αντιπραξικόπημα του Βασιλιά, ο οποίος δεν ήταν πρόθυμος να τοποθετησει εναλλακτική εξόριστη διοίκηση. Η θέση του Αντιβασιλέα παγιώθηκε στο Σύνταγμα του 1968, παρόλο που ο εξόριστος Βασιλιάς ουδέποτε αναγνώρισε την αντιβασιλεία.

Στις 21 Μαρτίου 1972, στα πλαίσια ενός νόμιμα αμφιλεγόμενου κινήματος ακόμα και υπό από το σύνταγμα της ίδιας της χούντας, το κυβερνητικό συμβούλιο ενέκρινε την απομάκρυνση του Ζοιτακη και την αντικατάστασή του από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος συνεπώς συνδύαζε τα αξιώματα του Αντιβασιλέα και του Πρωθυπουργού. Ο λόγος της αποπομπής του Ζοιτακη θεωρήθηκε πως ήταν πως ο ίδιος ήταν αναξιόπιστος και επενέβαινε υπερβολικά στα στρατιωτικά ζητήματα.

Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος μαζί με τον Φαίδωνα Γκιζίκη (δεξιά) και τον Δημήτριο ιωαννίδη (αριστερά).Το πορτραίτο του Βασιλιά παρέμεινε στα νομίσματα, στα δημόσια κτήρια κτλ. αλλά σταδιακά το στρατιωτικό καθεστώς έφθειρε τον θεσμό της μοναρχίας. Ο φόρος της βασιλικής ασυλίας καταργήθηκε, το πολύπλοκο δίκτυο των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που διοικούνταν από τον βασιλιά περιήλθε στον πλήρη έλεγχο του κράτους, τα βασιλικά εμβλήματα αφαιρέθηκαν από τα νομίσματα, το Ναυτικό και η Αεροπορία δεν έφεραν πλέον τον χαρακτηρισμό “Βασιλικό/ή” και στις εφημερίδες γενικά απαγορεύτηκε να εκδίδουν φωτογραφίες του Βασιλιά ή συνεντεύξεις του.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι αντιστασιακές δραστηριότητες κατά της κυριαρχίας των συνταγματαρχών οργανώθηκαν καλύτερα από τους εξόριστους στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός από την αναμενόμενη αντίδραση των δεξιών, οι συνταγματάρχες βλήθηκαν και από αυτούς που στο παρελθόν παραδοσιακά υποστήριζαν καθεστώτα της δεξιάς: φιλομοναρχικούς που υποστήριζαν τον Κωνσταντίνο, επιχειρηματίες που είχαν θορυβηθεί από τον διεθνή αποκλεισμό και ψηφοφόρους της μεσαίας τάξης που είχαν πληγεί από την οικονομική ύφεση από το 1971 και έπειτα. Σημειώθηκαν επίσης σημαντικές διαμάχες εντός των τάξεων της χούντας. Πάντως ακόμα και μέχρι το 1971 η χούντα φαινόταν πως είχε τον πλήρη έλεγχο της χώρας και δε διαφαινόταν κάποια απειλή στον ορίζοντα.

Μέχρι το 1973 οι στρατιωτικές δικτατορίες είχαν χάσει το μεγαλύτερο μέρος της δημοτικότητάς τους διεθνώς. Τον Μάιο, άτομα από το βασιλόφρον Ναυτικό Σώμα οργάνωσαν ανεπιτυχές πραξικόπημα, παρόλο που ο Βασιλιάς της Ελλάδος, Κωνσταντίνος ο 2ος, δεν αναμείχθηκε. Στις 1 Ιουνίου 1973 ο Παπαδόπουλος αντεπιτέθηκε, ανακηρύσσοντας την Ελλάδα δημοκρατία. Επίσης αυτοανακηρύχθηκε Πρόεδρος της Ελλάδος, απόφαση που επικυρώθηκε με, σχεδόν ομόφωνο, δημοψήφισμα στις 29 Ιουλίου, χάρη στην εκτεταμένη εκλογική νοθεία. Τα πολιτικά κόμματα δεν αναγνώρισαν το αποτέλεσμα. Αρχή της σελίδας

Πίσω

 
  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Η ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ
  ΠΕΡΙΟΔΟ
  ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ
  ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
  ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Add to Favit Add to Digg Add to Del.icio.us Add to Simpy Add to StumbleUpon Add to Netscape Add to Furl Add to Yahoo Add to Google Add to Blogmarks Add to Ma.Gnolia Add to Netvouz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.athensinfoguide.com   © 2004-2009 - Athens Info Guide - Κατοχυρομένα δικαιώματα – Αποποίηση ευθυνών