EngelsGrieksVlaamsNederlands
  De meest volledige informatiegids over Athene, Griekenland

De Griekse economie

De Griekse economie


Met een BNP groei die momenteel 4% bedraagt, ligt de gemiddelde groei van de Griekse economie hoger dan deze van het Europese gemiddelde. In feite heeft Griekenland een van de best presterende economieën in de Euro zone. Daarom is Griekenland het economische centrum geworden van zuidoost Europa met een stabiele en gezonde economische omgeving die ten dienste staat van zowel zakenlui als van investeerder.

Geselecteerde economische indicatoren
          
1996
1998
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005*
 2006*
BMP groei bij vaste prijzen
2.4% 
3.1% 
 4.1% 
 3.8% 
 3.8% 
 4.0% 
 3.7% 
 3.6% 
Inflatie
8.2% 
4.7% 
 3.7% 
 3.9% 
 3.9% 
 3.2% 
3.0% 
 2.9% 
Eenheids arbeidskost
8.1% 
3.7% 
 0.9% 
2.6% 
2.3% 
2.5% 
2.3% 
2.3% 
Algemene regeringsballans
-7.4% 
-2.5% 
-1.2% 
-1.1% 
-0.9% 
-0.4% 
0.2% 
0.6% 
Algemene regeringsschuld
111.3% 
105.5% 
107.0% 
105.3% 
100.2% 
96.1% 
92.1% 
87.9% 
*Vooruitzicht
Bron: Ministerie van Economie en Financien.
        De 2002 versie van het Helleense Stabiliteits- en Groeiprogramma: 2002-2006.


Stuctuur van het brutto nationaal product 1995 - 2002
Sector
Jaar
1995
1996
  1997
  1998
  1999*
  2000*
  2001*
  2002*
Primaire sector
7.277 
7.035 
  7.343 
  7.731 
  8.459 
  7.686 
  7.795 
  8.329 
Industrie inclusief energie
11.798 
12.120 
12.437 
13.455 
14.261 
14.966 
16.033 
  17.271 
Bouw
4.751 
4.797 
  5.348 
6.499 
7.231 
7.814 
8.651 
10.051 
Handel, hotels, restaurants, transport, communicatie
19.817 
20.321 
24.097 
26.352 
28.170 
31.602 
34.511 
35.756 
Financiën, immobiliën, verhuur, zakenactiviteiten
15.689 
16.162 
18.267 
20.352 
22.182 
23.985 
25.531 
26.928 
Andere diensten
14.525 
14.751 
15.848 
17.810 
19.514 
20.743 
22.012 
25.229 
Sub-totaal
73.858 
75.187 
83.341 
92.199 
99.817 
106.796
114.533
123.564
Belastingen zonder subsidies en andere
6.069 
6.625 
7.705 
8.306 
9.769 
10.794 
12.082 
12.538 
BMP
79.927 
81.812 
91.046 
100.505
109.586
117.590
126.615
136.102
Index (1995 = 100)
100,0 
102,4 
113,9 
125,7 
137,1 
147,1 
158,4 
170,3 
*provisorische gegevens
Bron: Nationale Statistische Dienst van Griekenland, Nationale gegevens, verschillende jaren
       


BNP per inwoner 1998-2002
(in Euro)
Year
  1998
  1999*
  2000*
  2001*
  2002*
Totaal gemiddelde bevolking
  10.835.976
  10.883.566
  10.918.154
  10.937.669
  10.950.200
BMP per inwoner
  9.761
  10.372
  11.140
11.970
  12.889
  Index (1995 = 100)
129,9
138
148,2
159,3
10051
*provisorische gegevens
Bron: Nationale Statistische Dienst van Griekenland, Nationale gegevens, verschillende jaren
 


Economische basiscijfers voor productie in Griekenland 2000
Industrie met een gemiddeld jaarlijks aantal werknemers van meer dan 10 (5.016 begrijven)
Waarden in miljoenen Euro en in %
Tak
Productie
Index 2001
(1993=100)
Productie
(prijzen 1990)
Productie
structuur
(%)
Export
(prijzen 1990)
Import
(
prijzen 1990)
Vermeende
consumptie
(prijzen 1990)
Voedsel en drank
122,7 
  2499,5 
  29,7% 
  806,6 
  1565,1 
  3258,1 
Tabak
112,2 
  143,3 
  1,7% 
  80,5 
  74,7 
137,4 
Tekstiel
80,9 
  944,5 
11,2% 
410,9* 
900,1* 
1389,7* 
Kleding en bont
64,4 
603,2 
7,2% 
1040,2* 
694,6* 
243,3* 
Ledere en schoeisel
65,7 
  89,6 
1,1% 
21,9 
181,5 
249,1 
Hout en kurk
100,5 
80,0 
1,0% 
15,1 
207,9 
272,8 
Papier
110,8 
223,2 
2,7% 
40,6 
439,4 
622,1 
Publicaties en drukwerk
114,7 
255,2 
3,0% 
27,1 
66,2 
294,3 
Pharma, cosmetica, chemie
138,0 
657,6 
7,8% 
181,7 
1078,6 
1554,4 
Rubber en plastiek
154,3 
356,1 
4,2% 
152,8 
325,8 
529,1 
Niet metaal mineralen
117,9 
766,7 
9,1% 
156,6 
242,4 
852,5 
Basis metaalproducten
148,0 
656,9 
7,8% 
458,4 
912,3 
1110,8 
Metaalproducten
123,4 
353,0 
4,2% 
83,9 
261,1 
530,2 
Machines en gebruikstoestellen
151,3 
193,7 
2,3 
189,5 
1093,5 
1097,7 
Elektrische toestellen
123,1 
134,3 
1,6% 
162,0 
252,9 
225,3 
Telecom, gebruikstoestellen
138,0 
120,7 
1,4% 
52,8 
530,9 
598,8 
Medische instrumenten
126,4 
13,0 
0,2% 
36,8 
364,2 
340,4 
Voertuigen
89,8 
51,2 
0,6% 
18,1 
1146,9 
1180,1 
Ander transport
70,0 
88,8 
1,1% 
109,8 
881,7 
860,7 
Meubelen en andere industrie
121,1 
175,7 
2,1% 
70,0 
343,7 
449,5 
*voor het jaar 1999
Bron: Trend - Griekse economy 2003, Athene 2003


Structuur van de brutto kapitaalsvorming 1998 - 2002
(mil. Euro)
Tak
1995
1996
  1997
  1998
  1999*
  2000*
  2001*
  2002*
Landbouw, bosbouw, visserij
42 
31 
  26 
  37 
  40 
  40 
  28 
  30 
Metaalproducten en machienes
3.287 
4.102 
  4.515 
  5.267 
  5.298 
  6.402 
7.033 
  7.061 
Transportuitrusting
1.393 
1.657 
  1.744 
2.248 
2.764 
3.277 
3.408 
4.101 
Woningen
4.031 
3.981 
4.537 
5.227 
5.793 
5.766 
6.179 
6.912 
Andere bouw
5.391 
5.614 
  6.490 
7.548 
8.433 
9.431 
10.795 
11.999 
Andere producten
724 
728 
962 
955 
1.409 
1.536 
1.707 
1.733 
Totaal
14.867 
16.114 
18.274 
21.282 
23.737 
26.451 
29.149 
31.836 
Veranderingen in investeringen
252 
290 
274 
223 
-366 
-102 
156 
173 
Brutto kapitaavorming
15.119 
16.404 
18.548 
21.505 
23.371 
26.349 
29.305 
32.009 
Index (1995 = 100)
100,0 
108,5 
122,7 
142,2 
154,6 
174,3 
193,8 
211,7 
*provisorische gegevens
Bron: Nationale Statistische Dienst van Griekenland, Nationale gegevens, verschillende jaren


Import  2001 (miljoenen Euro en in %)
Voedsel, drank, tabak
3549 
11,6% 
Ruwe materiaal, niet eenbaar
695 
2,3% 
Mineralen en ertsen
118 
0,4% 
Petroleumproducten
4836 
15,9% 
Chemicaliën, plastiek, meststoffen enz.
3094 
  12,8% 
Productie
17161 
56,3% 
Andere
209 
0,7% 
Totaal
30474 
100.0% 


Export 2001 (miljoenen Euro en in %)
Voedsel, drank, tabak
2432 
21,0% 
Ruw materiaal, niet eetbaar
515 
4,4% 
Mineralen en ertsen
110 
0,9% 
Petroleumproducten
1295 
11,2% 
Chemicaliën, plastiek, meststoffen enz.
1042 
  9,0% 
Productie
5703 
49,2% 
Andere
492 
4,2% 
Totaal
11589 
100.0% 


Import oorsprong 2001 (miljoenen Euro en in %)
EU landen
17261 
56,6% 
Andere Europese landen
4874 
16,0% 
Azië
5835 
19,1% 
Amerika
1600 
5,3% 
Rest van de wereld
904 
  3,0% 
Totaal
30474 
100.0% 


Exportbestemming 2001 (miljoenen Euro en in %)
EU landen
4842 
41,8% 
Andere Europese landen
4289 
37,0% 
Azië
1047 
9,0% 
Amerika
914 
7,9% 
Rest van de wereld
497 
  4,3% 
Totaal
11589 
100.0% 


Rechtstreekse buitenlandse investeringen in Griekenland (31.12.01)
Per investeringsland (in miljoenen Euro)
  Land
  Bedrag
(in miljoen €)
  Percentage
Oostenrijk
8,8 
0,10
België
116,4 
0,80
Duitsland 
1285,50
8,40
Spanje
27,40
0,20
Finland
0,2 
0,00
Frankrijk
1.469,4 
9,60
Ierland 
134,6 
0,90
Italië
375,00
2,50
Luxemburg
3.784,0 
24,80
Nederland
2.970,5 
19,50
Portugal 
-3,3 
0,00
Totaal Eurozone 
10.168,4 
66,60
Verenigd Koninkrijk 
514,1 
3,40
Denemarken 
21,4 
0,10
Zweden 
34,20
0,20
Totaal non-Euro zone 
569,8 
3,70
Totaal EU
10738,20
70,30
Andere Europese landen
2504,80
16,40
Azië
76,60
0,01
Afrika
133,50
0,01
Australië
8,10
0,00
U.S.A.
1013,70
6,60
Zuid-Amerika
789,80
0,05
Totaal non-Euro zone landen
5096,70
29,70
Totaal
15265,10
100,00

  

 
  HANDEL IN ATHENE EN
  GRIEKENLAND
  ECONOMIE IN GRIEKENLAND
    Economische indicatoren
    Bruto Nationaal Product
    BNP per inwoner
    Productie
    Bruto kapitaalvorming
    Import 2001
    Export 2001
    Import oorsprong
    Export bestemmingen
    Rechtstreekse buitenlandse
    investeringen

Add to Favit Add to Digg Add to Del.icio.us Add to Simpy Add to StumbleUpon Add to Netscape Add to Furl Add to Yahoo Add to Google Add to Blogmarks Add to Ma.Gnolia Add to Netvouz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.athensinfoguide.com   © 2004-2009 - Athens Info Guide - Alle rechten voorbehouden - Juridische Informatie