EngelsGrieksVlaamsNederlands
  De meest volledige informatiegids over Athene, Griekenland

9 me, dag van Europa


Dag van Europa


Waarschijnlijk zijn er weinig Europeanen die weten dat op 9 mei 1950 de eerste stap gezet werd naar het ontstaan van wat nu de Europese Unie is. Die dag in Parijs, met de dreiging van een derde wereldoorlog die gans Europa zou overspoelen op de achtergrond, las Robert Schuman, de Franse Minister van Buitenlandse Zaken, een verklaring voor de internationale pers voor waarin hij Frankrijk, Duitsland en andere Europese landen opriep de productie van kolen en staal samen te brengen om te komen tot “de stichting van een Europese federatie”.

Wat hij voorstelde was de oprichting van een supranationaal Europese instelling die de kolen- en staalindustrie zou beheren. Op dat ogenblik was deze sector namelijk de basis van alle militaire macht. De landen die hij opriep hadden elkaar bijna vernietigd in een conflict dat een gevoel van materialistische en morele eenzaamheid achterliet. Tijdens de top in Milaan besloten de EU leiders inf 1985, 9 mei als Dag van Europa te vieren.

Europa DagElk land dat op een democratische manier toetreedt tot de Europese Unie onderschrijft haar fundamentele waarden van vrede en solidariteit. Deze waarden worden geuit door de economische en sociale ontwikkeling waarbij rekening gehouden wordt met milieu- en regionale aspecten die een degelijke levensstandaard voor alle burgers moeten waarborgen.

Ondanks het gegeven dat Europa al eeuwen bestaat bleken, in afwezigheid van regels en instellingen, de elementen die het verenigt in het verleden ontoereikend om tragedies te vermijden.

De volledige integratie van Europa zal niet voor morgen zijn. Er zijn nog tal van gebreken en duidelijke onvolmaaktheden. Deze onderneming, waarmee net na de Tweede Wereldoorlog van start gegaan werd, is nog steeds nieuw. In het verleden was elke poging om tot een Europese eenheid te komen gebaseerd op de overheersing van één groep over de andere. Deze pogingen konden niet blijven bestaan omdat het volk dat overheerst werd slechts een doel had: hun vrijheid herwinnen.

Dat doel is nu volledig anders, een Europa opbouwen dat de individuele vrijheid respecteert evenals de eigenheid van elk volk dat er deel van uitmaakt. Enkel door zijn inwoners te verenigen kan Europa controle behouden op zijn toekomst en een positieve rol in de wereld opbouwen. De Europese Unie staat ten dienste van haar burgers. Door het behoud van hun eigen waarden, tradities en taal kunnen Europese burgers zich goed voelen in hun “Europese thuis”.

De 9de mei is een Europees symbool geworden dat, samen met de eenheidsmunt, de vlag en het volkslied, de politieke eenheid van de Europese Unie zichtbaar maakt. Europa Dag is een dag voor activiteiten en festiviteiten die Europa dichter bij haar burgers brengt en de inwoners van de Unie dichter bij elkaar.

Met toelating van de © Europese Gemeenschap, 2005

  

 
  GRIEKENLAND EN DE
  EUROPESE UNIE
  DAG VAN EUROPA

Add to Favit Add to Digg Add to Del.icio.us Add to Simpy Add to StumbleUpon Add to Netscape Add to Furl Add to Yahoo Add to Google Add to Blogmarks Add to Ma.Gnolia Add to Netvouz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.athensinfoguide.com   © 2004-2009 - Athens Info Guide - Alle rechten voorbehouden - Juridische Informatie