EngelsGrieksVlaamsNederlands
  De meest volledige informatiegids over Athene, Griekenland

Arbeidskrachten in Griekenland

 


Arbeidskrachten in Griekenland

 

Volgens de laatste gegevens van de Nationale Dienst voor Statistiek zijn er 4.369.000 arbeidskrachten in Griekenland. Ondanks dit eerder kleine aantal zijn er bepaalde factoren die het land toch concurrerend en aantrekkelijker maken dan dit voor de andere Europese landen het geval is.

Bevolking in Griekenland
Mannen
5.426.446 
Vrouwen
5.537.574 
Totaal
10.964.020

Bevolking in Griekenland per leeftijdsgroep 2001 (schatting)
Leeftijdsgroep
Totaal
%
0 - 14 
  1.548.208
14.12
15  - 64 
  7.385.227
67.36
65 +
  2.030.585
18.52


Opleiding

Het opleidingsniveau van de Griekse arbeidskrachten is sterk gestegen. Het aantal studenten dat zich bij Griekse en buitenlandse universiteiten inschreef, verdubbelde de laatste tien jaar. Elk jaar studeren 42.000 studenten aan Griekse en meer dan 40.000 aan buitenlandse universiteiten (hoofdzakelijk in het Verenigd Koninkrijk).

Volgens Eurostat vertegenwoordigen Griekse studenten het grootste aantal aan vreemde studenten in de Europese Unie. De meest recente OECD gegevens tonen aan dat bijna 25% van de Griekse werkkrachten een universitair diploma heeft. Daarvan heeft 16% onderzoekprogramma’s aan de universiteit met succes volbracht. Dezelfde gegevens tonen aan dat 36% hogere secundair onderwijs deed, 10% lager secundair onderwijs en 32% lager onderwijs.

Een groot aantal Grieken met een universitair diploma studeerde aan buitenlandse universiteiten in Noord Amerika of in Europa. Zij vertegenwoordigen 11% van de Griekse bevolking.

Een recente studie uitgevoerd door de Griekse vereniging van CEO’S (EASE) in samenwerking met INSEAD, het Franse instituut voor economisch onderzoek en ontwikkeling, maakt duidelijk dat 94% van de Griekse managers universitair gediplomeerd is waarvan 54% postuniversitair. 45% van de Griekse managers spreken een vreemde taal, hoofdzakelijk Engels, en de helft van hen kent bijkomend talen, vaak Frans, Duits of Italiaans. De studie toont ook aan dat 55% van de universitair gediplomeerden werkzaam zijn in de zakenwereld, 25% in techniek en 15% in toegepaste wetenschappen.

Opleidingsniveau van arbeidskrachten (2001)
Sector
Totaal
Met doctoraat
Universiteits- diploma
Technisch diploma
Lyceum
Basison- derwijs
Bedienden
 3.917.499 
 22.729
595.434 
477.567 
1.147.259 
417.591
Landbouw
 615.746 
110 
4.061 
6.436 
65.233 
56.782 
Visvangs
11.260 
193 
753 
2.048 
886 
Mijnontginning
 17.760 
832 
906 
5.488 
2.490 
Productie
 557.375 
2.184 
36.050 
62.787 
174.365 
82.691 
Energie, aardgas, water
 34.341 
166 
3.726 
5.692 
16.726 
2.592 
Bouw
 284.752 
232 
10.748 
11.575 
64.633 
54.656 
Handel en garage
673.210 
1.569 
54.813 
87.341 
299.175 
85.853 
Hotels, restaurants
254.984 
9.327 
24.690 
96.917 
40.651 
Transport, opslag, communicatie
250.002 
918 
17.678 
43.766 
91.268 
32.981 
Intermediaire financiele instellingen
107.992 
1.744 
27.625 
17.129 
53.353 
4.254 
Bezitsbeheer, verhuur
212.955 
3.110 
98.138 
47.932 
49.257 
7.091 
Publieke sector, landsverdediging, sociale zekerheid
290.289 
1.192 
68.790 
54.091
123.113 
13.246 
Onderwijs
251.098 
10.445 
190.506 
25.572 
15.595 
1.795 
Gezondheid, sociale zorg
177.774 
881 
55.008 
57.939 
33.612 
6.233 
Andere diensten
177.962 
177 
17.939 
30.958 
56.447 
25.391 


Arbeidskosten

Griekenland heeft een aanvaardbaar gemengd aantal aan geschoolde en ongeschoolde arbeidskrachten en de arbeidskosten behoren tot de laagste in de Europese Unie.

Representatief maandelijks inkomen in Giekenland (2004) 
Sector
Euro
Arbeiders*
25 - 45
Bedienden
550 - 1.000
Gespecialiseerde werktuigkundigen
700 - 1.200
Ploegbaas
1.000 - 1.500
Secretaressen
1.200 - 1.800
Mangers (midden kader)
1.800 - 4.500
Managers (hoger kader)
4.500 - 9.000
Openbare sociale zekerheid als % van het maandloon
 43.86% (27.96% door de werkgever)
*Dagloon


Productiviteit

De arbeidsproductiviteit is de laatste jaren sterk gestegen met een groei die hoger ligt dan het gemiddelde in de Europese Unie. In 2001 stond Griekenland op de eerste plaats in de EU met een groei van 4,2%. Ierland kwam op de tweede plaats met 3,7% gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 1,4%.

Aantal werkkrachten per econimische activiteit (2002) (000s)
Landbouw, visserij, veeteelt
623.80
Mijnbouw en steengroeven
18.90
Productie
540.80
Elektriciteit, gas
33.70
Bouw en openbare werken
293.90
Handel, restaurants, hotels
947.30
Transport en communicatie
243.50
Banken, financien, verzekeringen
324.30
Andere diensten
922.70
Totaal
3.948.90


Werkuren

Griekse arbeidskrachten werken meer uren dan deze in de andere Europese landen. Griekenland staat ook hier boven het Europese gemiddelde en haalt een tweede plaats met 1.810 uren per jaar. Portugal gaat hen vooraf met 1.823 uren.


Stakingen

Volgens het bureau voor statistiek van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) verminderde het aantal arbeidskrachten dat deelnam aan stakingen over de laatste tien jaar sterk. In 1990 waren er 1,3 miljoen terwijl in 1998 dit aantal terugviel tot 33.000.

  

 
  HANDEL IN ATHENE EN
  GRIEKENLAND
  EEN BEDRIJF STARTEN
  ARBEIDSKRACHTEN IN GRIE-
  KENLAND
    Opleiding
    Arbeidskosten
    Productiviteit
    Werkuren
    Stakingen

Add to Favit Add to Digg Add to Del.icio.us Add to Simpy Add to StumbleUpon Add to Netscape Add to Furl Add to Yahoo Add to Google Add to Blogmarks Add to Ma.Gnolia Add to Netvouz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.athensinfoguide.com   © 2004-2009 - Athens Info Guide - Alle rechten voorbehouden - Juridische Informatie