EngelsGrieksVlaamsNederlands
  De meest volledige informatiegids over Athene, Griekenland

Het theater van Epidavros

 


Epidaurus
(Epidavros)

 Beeld van Asklepios in het museum van EpidavrosHet heiligdom van Asklepios

In het achterland van Epidavros, op een site die geniet van een mild klimaat en van meer dan voldoende water van geneeskundige bronnen, bouwden de Epidorianen het heiligdom van Asklepios, het prachtigste genezingscentrum in de wereld.

De aanbidding van de genzingsgoden in Epidavros, gaat terug tot de prehistorische tijd. In de Myceense tijd werd de held-dokter Malos (of Maleatas) aanbeden op de top van de Kynortion berg. Na 1000 VC, werd deze god vervangen door Apollo die ook zijn naam aannam. Apollo Maleatas werd tot het einde van de oude wereld aanbeden in zijn heiligdom, zelfs na de oprichting van de Asklepieion. Zijn verheerlijking ging over in deze van Asklepios met als hoogtepunt de oprichting van zijn groot heiligdom van genezing in de 6e eeuw VC.

Het heiligdom van AsklepiosHet prestige en de reputatie die door Asklepios werd verworven als de belangrijkste genezingsgod, leidde tot grote economische welvaart voor zijn heiligdom. Dit maakte een uitgebreid bouwprogramma mogelijk in de 4e en 3e eeuw VC om zijn cultus onder te brengen in monumentale gebouwen.

De door kolonnen omgeven dorische tempel van Asklepios, gebouwd tussen 380 en 375 VC, was het werk van de architect Theodotos. De fronton beeldhouwwerken werden gemaakt door Timotheos terwijl het beeld van Asklepios vervaardigd werd door Thrasymedes van het eiland Paros.

De tholos werd in 360-330 VC vlak naast de tempel gebouwd. Dit, door kolonnen omgeven, ronde gebouw was het centrum van de geheimzinnige cultus van Asklepios. Zijn bekende beeldhouwwerken worden toegeschreven aan de architect en beeldhouwer Polykleitos die ook de ontwerper zou zijn van het theater van Epidavros, een van de meest perfecte en best bewaarde van al de antieke Griekse theaters.

Ten noorden van de tempel en de tholos, staat de Abaton of Enkoimeterion, een gebouw waar de zieken, nadat ze gezuiverd waren en offers hadden gebracht, moesten gaan slapen zodat de god in een droom kon verschijnen om hen te genezen of om aan te geven welke behandeling ze moesten volgen. De ontdekking van een groot aantal medische instrumenten bij de opgravingen, bevestigen het vermoeden dat er ook medische ingrepen werden uitgevoerd in het heiligdom.

Plattegrond van het heiligdom van AsklepiosEr werden tempels van andere goden (Aphrodite, Artemis en Themis) gebouwd rond het heiligdom van Asklepios samen met gebouwen die moesten voorzien in diensten voor het grote aantal pelgrims maar ook voorzieningen voor de atletiek- en muziekwedstrijden (stadium, palaestra, gymnasium, baden, odeon en theater).

Na drie eeuwen van welvaart werd het Asklepieion getroffen door een reeks grote tegenslagen. De Romeinse generaal Sulla plunderde de schatten van het heiligdom in 86 VC en een paar jaar later werd het verwoest door piraten van Kilikia. In de 2e eeuw AD genoot het heiligdom van een tweede periode van welvaart waarbij nieuwe gebouwen werden opgetrokken en oude hersteld. In 395 AD werd het heiligdom geplunderd door de Goten van Alaric en uiteindelijk eindigden alle activiteiten er toen de oude godsdiensten door keizer Theodosium II in 426 AD werden verboden.

Het verval was volledig na twee grote aardbevingen in 522 en 551 AD en het bleef stil in het heiligdom tot de opgravingen (1879 – 1928) die door de Archeologische Dienst werden uitgevoerd en waarbij de resten van alle monumenten weer zichtbaar werden.

Openingsuren en toegansprijzen Openingsuren en toegang Naar paginatopHet museum van EpidavrosHet museum van Epidavros

Het museum werd gebouwd tussen 1905 en 1909 door P. Kawadias die de site uitgroef om er de belangrijkste vondsten onder te brengen. De kolonen aan de ingang zijn van de Abaton en deze binnen, komen van de tholos.

In de eerste zaal bevinden zich de sanotiones (inscripties met verhalen van de mirakels en de genezingen van Asklepios) en een opschrift dat de hymne aan Apollo en Asklepios, gemaakt door Isyllos de epische dichter van Epidavros (280 VC), weergeeft. Er Medische instrumenten van de heiligdommen van Apollo en van Asklepioszijn ook inscripties die de aanbestedingen voor en de boekhouding van de bouwwerken in het heiligdom weergeven. Een kleine uitstalkast toont de medische instrumenten en kleine vondsten van de heiligdommen van Apollo en van Asklepios.

De tweede zaal bevat hoofdzakelijk votief beeldhouwwerken uit de latere jaren van de cultus alsook afgietsels van werken die nu te zien zijn in het Nationaal Archeologisch Museum in Athene. Achteraan zie je reconstructies van de colonnade van de propylon (ingang).

De derde ruimte toont reconstructies van delen van de tempel van Asklpios en Hygeia, afgietsels van de gebeeldhouwde versiering van de frontonbeelden van de tempel van Asklepios, alsook een tentoonstelling van tekeningen en foto’s om het bezoekers gemakkelijk te maken de vorm van de tholos te begrijpen.

Openingsuren en toegansprijzen Openingsuren en toegang Naar paginatop


Het antieke theater van EpidavrosHet theater van Epidaurus

Het theater van Asklepieion in Epidaurus is een uitstekend voorbeeld van de verwezenlijkingen en de ervaring van de Grieken op het vlak van theaterbouw. Dit theater werd door Pausanias in de oudheid al geprezen voor zijn symmetrie en zijn schoonheid.

Het theater heeft de typische Hellenistische structuur met drie basisdelen: de cavea (zones met zitbanken voor het publiek), het podium en het toneelgebouw. De straal van de cavea is 58 meter terwijl het podium 20 meter in diameter is. De laagste van de twee diazomata (delen) wordt door 13 trappen in 12 cunei (met 34 rijen zitbanken) onderverdeeld en de hoogste door 23 trappen in 22 cunei (met 21 rijen zitbanken).

Het theater van Epidavros zoals het vroeger wasHet toneelgebouw omvatte een centrale kamer met vier pilaren langs de centrale as en een vierkante kamer aan elk zijde. De proskenium had een voorgevel met 14 halve kolonnen tegen pilaren. Twee hellingen aan elke zijde leidden naar het podium. Aan de twee ingangen stonden monumentale dubbele poorten.

Gedurende eeuwen bleef het monument verborgen, afgedekt door dikke lagen aarde. Systematische opgravingen gingen in 1881 van start onder de leiding van P. Kavvadias. Bij de opgravingen bleek dat de cavea zeer goed behouden gebleven was afgezien van de verdiepingen aan de zijkanten en aan de steunmuren. Van het podium bleef van het podium bleef echter enkel een ruïne over.

In het begin van de 20e eeuw werden de poort aan de westelijke ingang en de aangrenzende steunmuur gerestaureerd. Tussen 1954 en 1963 werden werken op grote schaal uitgevoerd om de verwoeste delen te reconstrueren en het monument deels te restaureren.

Openingsuren en toegansprijzen Openingsuren en toegang Naar paginatop


Het kleine theater van Oud EpidaurusHet kleine theater van Oud Epidaurus

Het theater van de oude stad, gelegen op een heuvelhelling genaamd Nesj in Paleia (oud) Epidaurus, bleef goed bewaard in de vorm die het kreeg gedurende de laatste jaren dat het in de oudheid gebruikt werd. Afgezien van een paar zitrijen, is de cavea gemaakt van kalksteen met poros trappen.

Tot nog toe werden 18 zitrijen, die oorspronkelijk plaats gaven aan 2.000 toeschouwers, opgegraven. Alle zitbanken en tronen van het theater dragen inscripties met de namen van de schenkers. Deze inscripties tonen ook een duidelijk verband aan tussen het monument en de verering van Dionysos.

Uit de inscripties kon verder afgeleid worden dat het monument in delen werd gebouwd waarbij het eerste deel gebouwd werd in het midden van de 4de eeuw VC en er verder gebouwd werd tot in de Hellenistische tijd. Er wordt vermoed dat op dezelfde plaats eerst een ander, eenvoudiger, theater stond.

Tijdens de Romeinse tijd werd het orkestgedeelte omgevormd tot een halve cirkel en werd een podium gebouwd dat dichter tegen de cavea lag. Het lagere deel hiervan bleef tot op heden bewaard. Zitbanken van de cavea werden gebruikt in de bouw van de stadsmuren die zich op de top van de tweede heuvelhelling bevinden.

Je kunt informatie over deze uitstap vragen en vooraf boeken. info en boeken van een uitstap naar Epidaurus Naar paginatop

  


 
  EPIDAVROS
    Het heiligdom van Asklepios
    Het Epidavros museum
    Het theater van Epidavros
    Het kleine theater van Oud
    Epidavros

Add to Favit Add to Digg Add to Del.icio.us Add to Simpy Add to StumbleUpon Add to Netscape Add to Furl Add to Yahoo Add to Google Add to Blogmarks Add to Ma.Gnolia Add to Netvouz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.athensinfoguide.com   © 2004-2009 - Athens Info Guide - Alle rechten voorbehouden - Juridische Informatie