EngelsGrieksVlaamsNederlands
  De meest volledige infromatiegids over Athene, Griekenland

De lagere goden

Boreas
Boreas: Hij was de paarse gevleugelde God van de noorderwind en van winter, sneeuw en ijs. Boreas stond onder de controle van Aeulus. Na zijn huwelijk met Oreithyia beschermde hij Athene. Deze koude- en rotsengod dreef een Perzische vloot, die de stad aanviel, uiteen. Deze onsterfelijke had twee gezichten: een om voor- en een ander om achteruit te kijken.
Eos
Eos: Eos was de godin van de ochtend. Ze was de dochter van de Titanen Theia en Hyperion. Haar kinderen waren de morgenster en –winden: Zephyros, Boreas, Notos en Euros. Vanaf Aiaia, haar eiland in de Okeanos rivier, rees zij elke morgen op in de lucht in een gouden rijtuig dat door gevleugelde paarden getrokken werd waarbij ze de donkere mist van de nacht met haar roze schittering verspreidde. Ze hield van de jeugd en waardeerde vooral diegenen die zich bezig hielden met jagen en oorlog voeren. De Romeinen kenden haar als Aurora.
Hades
Hades: Hij was de koning van de onderwereld en de god van de minerale rijkdommen op aarde. Bij de verdeling van de wereld onder de drie zonen van Kronos, erfde hij het rijk der duisternis van Erebos terwijl zijn broers, Zeus en Poseidon, respectievelijk de lucht en de zee erfden. De Grieken hadden veel namen voor Haides omdat ze schrik hadden deze verschrikkelijke god op te roepen door zijn ware naam te noemen. Haides werd afgebeeld als een donkerbaardige god die de hoorn des overvloeds vasthield of gezeten op een troon terwijl hij een scepter met arendsuiteinden vasthield.
Hebe
Hebe: Gekend door de Romeinen als Juventas, was zij de dochter van Zeus en van Hera. Als godin van de jeugd kon ze deze teruggeven aan de ouderen. Zij vulde de bekers van de goden tot Ganymedes dit van haar overnam. Heracles werd haar echtgenoot nadat hij verheerlijkt werd tot god. Hebe gaf hem twee zonen.
Hecate
Hecate: Deze onderwereldgodin van de hekserij was het enige kind van de Titanen Perses en Asteria. Van haar ouders erfde ze de macht over de aarde, de zee en de hemel. Ze stond Demeter bij in haar zoektocht naar Persephone en na hun hereniging, werd ze de minister en gezelschapsdame van Persephone in Hades. Ze werd nauw in verband gebracht met de Eleusiaanse mysteries. Hecate werd gewoonlijk afgebeeld op beschilderde vazen waarbij zij twee toortsen vasthoudt. Gebeeldhouwd werd ze vaak in drievoud afgebeeld. Hecate was ook gekend als Perseis.
Iris
Iris: Iris was de gevleugelde godin van de regenboog en de boodschapster van de Olympische goden. Ze werd afgebeeld als jonge vrouw met gouden vleugels en/of de staf van een bode in haar hand. Boeren eerden haar omdat ze water van de meren en stromen naar de wolken bracht zodat het hun oogsten kon begieten. Ook gekend als Thaumantias, was ze de zuster van Harpies.
De Muzen
De Muzen: Dit waren de nimfen van de bronnen van de Helikon en Parnossos bergen. Hun water was een bron van kunstzinnige inspiratie. Deze nimfen waren de beschermgodinnen van de muziek, de dichtkunst en van de andere verfijnde kunsten. Hun kunstzinnige verzameling werd het eerste “muze-um”. De muzes en hun respectievelijke interesses waren:

Kilo
geschiedenis
Melpomene
drama
Thalia
komedie
Kaliope
heldendicht
Urania
sterrenkunde
Euterpe
muziek
Polyhymnia
zang en voordracht
Erato
liefdesliedjes
Terpsichore
dans

Nike
Nike: Nike, die de krans droeg om de winnaar van een gevecht of een wedstrijd te bekronen, was de godin van de overwinning. Vleugels maakten het deze jonge godin mogelijk naar de aarde neer te dalen om de winnende zijde te begeleiden. De meest bekende afbeelding van haar is een beeld in het Louvre. Ze was ook gekend als Victoria. Ze stond aan de zijde van Zeus in de Titanenoorlog en werd zijn vast gezelschap.
Persephone
Persephone: gedurende haar jeugd werd Persephone door haar moeder Demeter verborgen gehouden van de goden maar Zeus vond haar schuilplaats en verleidde haar in de vorm van een slang. Daarna beloofde hij haar als bruid aan Haides. Deze duivelse god nam haar gevangen in de laagvlaktes van Sicilië en ontvoerde haar naar het koninkrijk van de duisternis. Demeter was radeloos omwille van haar verdwijning en, samen met Hekate, zocht ze de aarde af naar haar vermiste dochter. Toen ze haar verblijfplaats ontdekte, alsook de tweeslachtige houding van Zeus in haar verkrachting, weigerde de godin, in een furie, de oogsten te laten groeien tot haar dochter bij haar terugkeerde. Zeus gaf toe maar omdat Persepone het voedsel van Haides had geproefd, een handvol granaatappelpitten, was ze verplicht een deel van het jaar, meer bepaald de winter, met haar echtgenoot door te brengen in de onderwereld.
Themis
Themis: Zij was de verstandige en eerlijke dochter van Uranos en Gaea en verantwoordelijke godin voor het instandhouden van de mensenrechten. De weegschaal in haar linkerhand staat voor rechtvaardigheid. Het zwaard en de ketting in haar rechterhand symboliseren streng toegepaste justitie. Zelfs Zeus vertrouwde op de raad van Themis. Zij was de godin die waakte over de godenfeesten op de Olympus berg. Ze was ook gekend als Urania.
Zephyrus
Zephyrus: Zephyrus, de westenwind, was een zachtaardige en goedgunstige kracht die het zachte en natte lenteweer bracht. Zijn moeder is Eos en zijn echtgenote Iris, de godin van de regenboog. Hij werd verliefd op Hyacinthus. Toen Apollo haar, met succes, het hof maakte zocht Zephyrus wraak. Hij zorgde ervoor dat een discus, door Apollo geworpen, afweek en daarop Hyacinthus dodelijk raakte. Zephyrus was de winnaar in een rivaliteit met Boreas om de affectie van Chloris (Flora).

  

 
  GRIEKSE GODEN EN MYTHOLOGIE
  DE LAGERE GODEN
  DE OLYMPIERS
  DE TITANEN
  HELDEN, MONSTERS, BEESTEN

Add to Favit Add to Digg Add to Del.icio.us Add to Simpy Add to StumbleUpon Add to Netscape Add to Furl Add to Yahoo Add to Google Add to Blogmarks Add to Ma.Gnolia Add to Netvouz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.athensinfoguide.com   © 2004-2009 - Athens Info Guide - Alle rechten voorbehouden - Juridische Informatie