EngelsGrieksVlaamsNederlands
  De meest volledige infromatiegids over Athene, Griekenland

Griekse mythologieHelden, Monsters, Beesten


Atlas: Atlas was de jongere Titaan en god van de gewaagde gedachten. Hij stond meer bekend voor zijn kracht dan voor zijn intelligentie. Na zijn opstand tegen Zeus, werd hij verdoemd de hemel op zijn schouders te dragen. Volgens sommigen werd hij later van zijn last verlost en werd hij bewaker van de pilaren die de hemel op zijn plaats hielden.

CycloopCycloop: De Cyclopen waren norse, slecht geluimde halfgoden die lang leefden en zeer sterk waren. Een Cycloop had slechts een oog in het midden van zijn voorhoofd. Ze stonden aan de kant van Zeus in zijn strijd tegen de Titanen. Ze gaven hem zijn bliksems, Pluto zijn helm van onzichtbaarheid en Poseidon zijn drietand. Ze zouden nauw verwant geweest zijn met de Giganten en de Phaiakianen welke beide geboren werden uit een druppel bloed die op de aarde viel tijdens de castratie van Uranus. De sterkste van de Cyclopen zou Polyphemos geweest zijn.

CentaurCentaur: de Centauren waren een stam van, half mens half paard, schepsels die de bergen en bossen van Thessalia bewoonden. Ze stonden buiten de wet en ze waren gewelddadig vooral als ze onder de invloed van alcohol waren. De Centauren waren een primitief ras die woonden in grotten, op wilde dieren als voedsel jaagden en die takken en stenen als wapens gebruikten.

CharonCharon: Charon was een vuile en kwaadaardige onderwereldduivel, de grimmige veerman die de schaduwen van de dood van Hermes kreeg en hen in een gammele boot, over de rivier Akheron roeide. Zijn loon was één obolos (een kleine munt) die in de mond van een lijk werd gestopt bij de begrafenis. Een dode werd enkel over de Akheron gevoerd als hij begraven of gecremeerd was zoniet bleef zijn geest langs de oevers van de rivier ronddwalen. Charon verscheen als een onaantrekkelijke, barbaarse oudere man met een grimmig, bebaard gezicht en een scheve neus. Hij werd gewoonlijk afgebeeld terwijl hij een stok vasthield en over de Akheron voer. Volgens sommigen was hij nog afstotender; een gevleugelde duivel die met een dubbele hamer zwaaide.

ChimeraChimera: De Chimera was een vuurspuwend monster met het hoofd van een leeuw, het lichaam van een geit en de staart van een slang. Het doodde en at mensen tot het zelf gedood werd door Bellerophon die op het gevleugelde paard Pegasus reed.
HydraHydra
: De Heydra was een veelhoofdige slang, met het lichaam van een hond, gemaakt door Hera om hercules (Heracles) te doden. Telkens een hoofd werd afgehakt, groeiden er twee weer aan. Omdat Hercules de hulp van Iolaus had bij het stollen van het bloed om te vermijden dat er nieuwe hoofden zouden aangroeien telkens er eentje werd afgehakt, kreeg de held niet de eer dat hij in zijn opdracht geslaagd was.

MedusaMedusa: De Gorgonen waren drie machtige gevleugelde duivels: de sterfelijke Medussa en haar twee onsterfelijke zusters Stheno en Euyale. Ze werden afgebeeld als vrouwen met een breed gezicht, slangen verstrengeld in hun haar, wijde starende ogen, slagtanden van wilde varkens, rode tongen die uit hun wijde mond hingen, flapperende neusgaten en ruige baarden. Hun gezichten waren zo afstotelijk dat iedereen die hen aankeek in steen veranderde. Ze waren gewapend met bronzen scherpe klauwen en hadden gouden vleugels.

MinotaurusMinotaurus: Dit was een slecht monster dat het hoofd en de schouders van een stier had en het lichaam van een mens. Het woonde in het labyrint dat door Daedalus gemaakt was. Koning Minos offerde jonge Atheners aan het monster tot het uiteindelijk door Theseus gedood werd. Na zijn overwinning op het monster, vond hij zijn weg uit het labyrint met behulp van een magische bol koord die hem door Ariadne, Koning Minos’ dochter, gegeven was.

PegasusPegasus: Pegasus was een bovennatuurlijk wezen: een schitterend wit paard met vleugels. Dit goedgeaard, trouw en gehoorzaam wezen, volgende zowel goede als slechte bevelen op. Bellerophon gebruikte het paard om Chimaera te doden en dan trachten te vluchten naar Olmpus. Hiervoor werd hij door Zeus gestraft. Deze laatste gebruikte Pegasus om zijn bliksems te dragen.


Sirenes De Sirenes
: Dit waren drie Najades. Toen de godin door Haides werd ontvoerd, veranderde Demeter hun lichamen in deze van vogels en stuurde hen over de aarde uit op zoek naar haar vermiste dochter. Uiteindelijk gaven de Sirenes de zoektocht op en vestigden zich op het bloemeneiland Anthemoessa. Daar lokten ze voorbijtrekkende zeelui met onweerstaanbaar sirenengezang naar hun dood.

StymfalianenStymfalianen: De Stymfianenvogels hadden veders met stalen tippen die ze gebruikten om zowel mens als dier te doden. Als de zesde van zijn opdrachten, deze laatste uitgevoerd in Peloponnesië, verdreef Hercules deze vogels met het geluid van een ratel die voor hem gemaakt was door Athena.


Talos Talos
: Talos was een bronzen reus gemaakt door Hephaestos. Het was zijn plicht Europa, die Minos baarde na verleid te zijn door Zeus, te beschermen. Hij gooide rotsblokken naar vreemdelingen die het eiland Creta naderden. Hij werd gedood toen Medea de naald verwijderde die hem zijn levenskracht gaf.

TyphonTyphon: Typhon was de reus met honderd hoofden die geboren was uit Gaia en Tartarus om weerwraak te nemen op Zeus voor het gevangen zetten van de Titanen in het onderwereld koninkrijk van Tartarus. Thypon sneed Zeus’ spieren weg met dezelfde sikkel die Zeus gebruikt had tegen Cronos, zijn eigen vader. Hermes vond de spieren en gaf ze terug aan Zeus die daarop Typhon versloeg. De reus werd vastgezet onder het eiland Sicilië of verbannen naar de onderwereld. Zijn bitterheid wordt uitgedrukt in de uitbarstingen van de vulkaan Etna op Sicilië en in de kwaadaardige winden van de wereld waarvan gezegd wordt dat hij ze verwekte in de onderwereld.

  

 
  GRIEKSE GODEN EN MYTHOLOGIE
  HELDEN, MONSTERS, BEESTEN
  DE OLYMPIERS
  DE TITANEN
  DE LAGERE GODEN

Add to Favit Add to Digg Add to Del.icio.us Add to Simpy Add to StumbleUpon Add to Netscape Add to Furl Add to Yahoo Add to Google Add to Blogmarks Add to Ma.Gnolia Add to Netvouz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.athensinfoguide.com   © 2004-2009 - Athens Info Guide - Alle rechten voorbehouden - Juridische Informatie