EngelsGrieksVlaamsNederlands
  De meest volledige infromatiegids over Athene, Griekenland

De OlympiersDe Olympiërs

De heersende goden van het Griekse Pantheon waren de twaalf Olympiërs: Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Athene, Hephaistos, Ares, Aphrodite, Apollo(n), Artemis, Hermes en Dionysos.

Deze twaalf goden eisten de verering van alle gelovigen. Deze die een van de twaalf niet vereerden met offergaven en wijn, werden op gepaste wijze gestraft. Vooral Artemis, Aphrodite en Dionysos, de goden met de minste voorrechten (machtsgebieden), waren hiervoor gevoelig.


De twaalf goden regeerden over alle aspecten van het menselijke leven. Hun macht omvatte onder andere:

Zeus
geloof, koningschap, weer
Hera
vrouwen, huwelijk, geboorte
Poseidon
de zee, paarden, aardbevingen, rivieren
Demeter
landbouw, het hiernamaals
Athena
ambachten, raadgevingen
Hephaistos
metaalbewerking, vuur
Ares
oorlog
Aphrodite
liefde, seks
Apollo(n)
muziek, voorspellingen, genezingen en ziekte
Artemis
jagen, wildernis, kinderen
Hermes
reizen, handel, vee
Dionysos
wijn, waanzin, het hiernamaals

De talrijke andere goden en duivels van het Panthenon, vielen binnen één of meer machtsgebieden van de Olympiërs.


De twaalf Olympiërs

Zeus
Zeus: Dit was de machtigste van de goden. Hij volgde Ouranos en Kronos op. Zeus was de heerser over de aarde en de lucht. Zijn thuis was op de top van de Olympus berg of in de lucht. De hoogvliegende arend was voor hem heilig evenals de, met wolken omgeven, bergen. Hoewel Zeus de heerser en beschermer van de wereld was, had hij veel menselijke zwakheden. Hij kon jaloers zijn en was een beruchte vrouwenjager. Zijn vrouwen waren Metis, Themis en Hera. De Romeinen kenden hem als Jupiter.
Hera
Hera: Hera was de godin van de stormen omwille van de turbulente verhouding met haar echtgenoot Zeus. Zij had de vrouwelijke kwaliteit van vruchtbaarheid gecombineerd met ontrouw. Ze werd vereerd als de koningin van de goden en ze strafte immoreel gedrag bij stervelingen, vooral deze bij de liefjes van Zeus. Omwille hiervan was zij de godin van het huwelijk. De Romeinen noemden haar Juno.
Poseidon
Poseidon: Poseidon, de god van de zeeën, werd ook geassocieerd met water in ander vormen als wolken die noodzakelijk zijn voor de landbouw. Hij kon bronnen doen ontstaan maar hij kon ook overstromingen en grote golven veroorzaken wanneer hij kwaad gemaakt werd. De Romeinen noemden hem Neptunus.
Demeter
Demeter: Zij was de godin van de aarde die waakte over de groei van koren en graan. Terwijl ze naar haar dochter zocht, die ontvoerd was door Hades, onderrichte ze haar gastheren in de landbouw. Ze werd door de Romeinen Ceres genoemd.
Athena
Athena: Athena werd geboren met een harnas uit het hoofd van haar vader, Zeus. Ze kon verschrikkelijk en machtig zijn maar ook openlijk liefelijk en puur. Ze was een maagdelijke godin, zuiver in haar toewijding aan wijsheid en kunstzinnige schoonheid. Ze leerde mannen de kunst van het oorlogvoeren maar ze ontdekte ook het spinnen, weven en de fluit. Bij de Romeinen was ze gekend als Minerva.
Hephaistos
Hephaistos: Hephaestos was de smid onder de goden. Hij verpersoonlijkte het vuur in de aarde, dat verscheen via vulkanen. Hij wordt misvormd afgebeeld. Als zoon van Zeus en Hera, zat hij vaak gevangen tussen hun ruzies. Dionysus was zijn beste vriend en de Romeinen noemden Hephaistos Vulcanus.
Ares
Ares: De god van de oorlog. Er werd aangenomen dat hij genoot van slachting en bloedbaden. Hij was een zoon van Zeus en Hera en de god van de stormen, vooral van de orkanen. De Romeinen, die hem hoger stelden dan de Grieken, noemden hem Mars.
Apollo
Apollo(n): Hij is de zonnegod en de god van muziek en het gezang dat gehoord wordt als het licht over de duisternis triomfeert. Hij wordt in verband gebracht met jeugd en kracht. Het fysische aspect van Apollo is ook gekend als Helios of Hyperion.
Artemis
Artemis: Artemis was de maagdelijke godin van de vruchtbaarheid. Ze was ook de beschermster van schapenkuddes en de godin van de jacht en de bossen. Toen Actaeon haar zag baden, veranderde ze hem in een mannetjeshert. Ze doodde Orion omdat hij haar kuisheid probeerde te schenden. Ze werd geïdentificeerd met de maan en Apollo was haar tweelingbroer. Bij de Romeinen stond zij gekend als Diana.
Hermes
Hermes: De goddelijke beschermer van zakenlui en handel maar ook van dieven en bandieten. Hem wordt toegemeten dat hij een grote spraakvaardigheid had. Het was zijn taak afgezant te zijn van de goden, in het bijzonder van Zeus. Hij was door de Romeinen gekend als Mercurius.
Dionysos
Dionysos: Dionysos, of Bacchus, was de god van de wijn en het theater. Hij wordt geassocieerd met vrolijke feesten. Zeus, zijn vader, deed hem herleven nadat Hera zijn moeder Semele, uit jaloersheid gedood had voor zijn geboorte. Als volwassene reisde Dionysos over de wereld om de mensen te leren om te gaan met wijngaarden.
Aphrodite
Aphrodite: Aphrodite is de godin van de liefde en de patrones van de hoeren. Sommige bronnen vermelden Zeus en Dione als haar ouders, terwijl andere zeggen dat ze de dochter van Uranus is en geboren werd uit het schuim van de zee. Nadat ze weigerde met Zeus te huwen, werd ze verplicht te huwen met Hephaestus die lui en onaantrekkelijk was. Ze ruziede met Persephone over het hoederecht van de knappe Adonis. Later werd deze in een jachtongeval gedood door ofwel Hephaestes ofwel door Ares (de minnaar van Aphrodite) die zich als wild varken voordeed. Eros, de zoon van Aphrodite, is ook gekend als Cupido. De Romeinen noemden Aphrodite Venus.
Hades
Een andere belangrijke god, Hades, werd vaak onterecht bij de Olympiërs gerekend. Als de heerser van de dood had hij geen rol in het leven van de levenden en hij werd gewoonlijk niet aanbeden. Eigenlijk werden Demeter met haar dochter Persephone en Dionysos, omwille van mysteries, aanbeden als goden van het hiernamaals.

  

 
  GRIEKSE GODEN EN MYTHOLOGIE
  DE OLYMPIERS
  DE TITANEN
  DE LAGERE GODEN
  HELDEN, MONSTERS, BEESTEN

Add to Favit Add to Digg Add to Del.icio.us Add to Simpy Add to StumbleUpon Add to Netscape Add to Furl Add to Yahoo Add to Google Add to Blogmarks Add to Ma.Gnolia Add to Netvouz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   www.athensinfoguide.com   © 2004-2009 - Athens Info Guide - Alle rechten voorbehouden - Juridische Informatie