EngelsGrieksVlaamsNederlands
Toeristische informatiegids over Athene Griekenland  

Vlag en vuur, symbolen van het Internationaal Olympisch Comite (IOC)

 

 

Internationaal Olympisch Comité (IOC)

 


Het IOC is een internationale niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk en het is de bedenker van de Olympische Beweging. Het IOC bestaat als overkoepelend orgaan van de Olympische Beweging. Het bezit alle rechten van de Olympische symbolen: vlag, motto, volkslied en Olympische Spelen. Haar voornaamste verantwoordelijkheid is het toezicht op de organisatie van de Olympische Zomer- en Winterspelen.

Het Internationaal Olympisch Comité is het hoogste gezag in de Olympische Beweging. Het werd opgericht op 23 juni 1894 door de Franse opvoeder Baron Pierre de Coubertin die de Olympische Spelen van de Griekse oudheid, nieuw leven wilde inblazen.


IOC Voorzitters

De voorzitter van het IOC wordt door de leden van het IOC bij geheime stemming en voor een eerste termijn van acht jaar gekozen. Deze termijn is verlengbaar met vier bijkomende jaren. De voorzitter zit alle activiteiten van het IOC voor en fungeert als haar bestendig vertegenwoordiger. De huidige voorzitter is, de op 16 juli 2001 gekozen, Jacques Rogge van België.

1894-96 Demitrius Vikelas1896-1925 Pierre de Coubertin1925-42 Henri de Baillet-Latour1946-52 J. Sigfrid Edstrom1952-72 Avery Brundage1972-80 Lord Killanin1980-2001 Juan Antonio Samaranch2001-heden Jacques Rogge
Naar paginatop


IOC Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur, opgericht in 1921, bestaat uit de IOC voorzitter, vier vice-voorzitters en tien andere leden. Alle leden van de Raad van Bestuur worden in een zitting voor een termijn van vier jaar gekozen bij geheime stemming.


IOC LedenDe Olympische Vvag

De leden van het IOC zijn personen die als IOC vertegenwoordiger optreden in hun eigen land maar niet als afgevaardigde van dat land in het IOC. De leden komen eens per jaar samen in de IOC vergadering. Hun mandaat eindigt op het einde van het jaar waarin ze 70 jaar oud worden tenzij ze werden verkozen voor de opening van de 110de jaarlijkse vergadering (11 december 1999). In dat geval eindigt hun mandaat als ze 80 worden.


Dr. Jacques Rogge (Belgie), vooriztter van het IOCIOC Administratie

De IOC administratie staat ten dienste van de Olympische Beweging. Ze bereidt de beslissingen van de voornaamste organisaties van de Olympische Beweging voor, past ze toe en volgt ze dagelijks op.

Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft in zijn rangen onder andere actieve atleten en voorzitters van Internationale Sportfederaties (IFs) alsook van Nationale Olympische Comités (NOCs). Tal van IOC leden, onder wie medaillewinnaars, namen in het verleden als atleet deel van de Olympische Spelen.

Er zijn momenteel 116 leden, 20 ereleden en 3 ere-ereleden. Juan Antonio amarach is erevoorzitter voor het leven. Naar paginatop


IOC Commissies

Vijf ringen voor vijf continentenHet werk van de IOC commissies draagt bij tot het uitdragen van de idealen van de Olympische geest in hun specifiek werkdomein. Om bepaalde onderwerpen te kunnen bestuderen en voorstellen te kunnen formuleren aan de Raad van Beheer, stelt de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité speciale commissies in. Sommige hiervan zijn gemende commissies: IOC leden, vertegenwoordigers van de Internationale Olympische Sportfederaties, Nationale Olympische Comités, atleten, technische specialisten, adviseurs en sportspecialisten.

Commissies:

• atleten
• cultuur en Olympische opvoeding
• coördinatie voor de Olympische Spelen
• ethiek
• financiën
• internationale relaties
• juridisch
• marketing
• medisch
• benoemingen
• Olympische filatelie, numismatiek en memorabilia
• Olympisch programma
• solidariteit
• pers
• radio en televisie
• sport en milieu
• sport en wetgeving
• sport voor iedereen
• tv-rechten en nieuwe media
• vrouwen en sport Naar paginatop


De Olympische vlag in de stad van haar oorsprongNationale Olympische Comités

De Nationale Olympische Comités (NOCs) dragen de basisprincipes van het Olympisch gedachtegoed op nationaal vlak uit binnen de grenzen van de sport. Er zijn momenteel 202 Nationale Olympische Comités in vijf continenten.

NOCs houden zich bezig met de opleiding van atleten. Ze ondersteunen de ontwikkeling van alle sportprogramma’s en topsport in hun land. Door het organiseren van opleidingsprogramma’s, nemen ze ook deel aan de opleiding van sportbestuurders.

Internationaal Olympisch Comité
Château de Vidy
1007 Lausanne
Zwitserland
Tel: +41 21 621 61 11

Bron: IOC

Terug

 
  OLYMPISCHE SPELEN
  INTERNATIONAAL OLYMPISCH
  COMMITTEE (IOC)
   IOC voorzitters
   IOC raad van bestuur
   IOC leden
   IOC administratie
   IOC commissies
   Nationale Olympische Comités

Add to Favit Add to Digg Add to Del.icio.us Add to Simpy Add to StumbleUpon Add to Netscape Add to Furl Add to Yahoo Add to Google Add to Blogmarks Add to Ma.Gnolia Add to Netvouz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.athensinfoguide.com   © 2004-2009 - Athens Info Guide - Alle rechten voorbehouden - Juridische Informatie