EngelsGrieksVlaamsNederlands
  De meest volledig informatiegids over Athene, Griekenland

De Oude Agora in Athene

 De Oude Agora

Westzijde

 

 


De Tempel van Hephaistos bovenop de Kolonos Agoraios heuvel in de Oude AgoraDe Tempel van Hephaistos

De tempel, ook gekend als het Hephaisteion of Thesseion, is Dorisch en periferisch met een pronaos en een opisthodomos. De tempel bekroont de Kolonos Agoraios heuvel en is het meest prominente en best bewaarde monument van de Oude Agora.

Deze tempel was opgedragen aan twee goden, Hephaistos en Athena, wiens bronzen beelden binnenin stonden. Er wordt ook wel geopperd dat de tempel opgedragen was aan Eukleia (Artemis). De tempel was rijkelijk versierd. De bouw van het Hephaisteion startte in 449 VC. Plantkuilen uit de 3de eeuw VC tonen aan dat de omgeving volledig aangelegd was. In de 7de eeuw AD werd de tempel omgevormd tot een katholieke kerk.

Grondplan van de Tempel van HephaistosDe tempel heeft een eigenaardige opstelling, meer bepaald omdat de oostelijke portiek gericht is op de derde kolommen van de zijkanten. Net als in het Parthenon werd de Dorische fries boven de portiek vervangen door een doorlopende Ionische fries. Het gebouw is bijna geheel vervaardigd uit Pentelisch marmer afgezien van de laagste van de drie treden, die uit kalksteen is. Dit is de enige tempel in Griekenland die nog een dak heeft.

De tempel van Hephaistos is een periferieke hexastijl met 13 colonnes aan de lange zijde (31,8 m x 13,8 m). De pronaos (binnenste van het portiek) van de tempel aan de opisthodome (een achterkamer die vaak gebruikt werd als schatkamer) had een tweede rij colonnes.

De overeenkomsten met de Tempel van Poseidion in Sounio, Adres in de Oude Agora en Nemesis in Ahamnous, deden de archeologen besluiten dat de vier tempels door dezelfde architect ontworpen werden. De Tempel van Hephaistos is de best bewaarde in Griekenland.

Oorspronkelijk waren archeologen van mening dat de tempel gewijd was aan de Atheense held Theseus die de stad Athene stichtte door hervestiging en wiens heldendaden in reliëf worden weergegeven op de noord- en zuidzijde van het gebouw. Dit is de oorsprong van de naam Theseion, een naam die ook gegeven werd aan de omgeving van de rond en achter de tempel in het huidige Athene (Thissio).

Systematische opgravingen in de Oude Agora en de relatie tussen schriftelijke bronnen, bewijzen echter dat tempel opgedragen was aan Hephaestus en Athena. De twee waren de beschermgoden van de handarbeiders (kopersmeden, pottenbakkers enz.) wiens ateliers op korte afstand van de tempel ontdekt werd

De reusachtige beelden van Athena en Hephaistos stonden in de cella van de tempel In de 5de eeuw VC werd de Tempel van Hephaistos omgevormd tot een kerk opgedragen aan Sint George (Jozef). Deze kerk werd tot 1835 gebruikt. Op die manier ontsnapte het gebouw aan vernieling en beschadiging. Tijdens de eerste honderd jaren van de Griekse Staat werd de tempel soms als museum gebruikt.

De Tempel van Hephaistos is bijna helemaal gemaakt uit Pentelisch marmer. Aan het einde van de cella, waarrond binnenin een colonnade in de vorm van een Griekse letter Π stond, bevond zich een met reliëf versierd podium waarop de bronzen beelden van de twee goden stonden. Ze werden gemaakt door Alchamenes waarschijnlijk tussen 421 en 415 VC. Aan de westzijde van de tempel werd een gracht ontdekt waarin delen gevonden werden van gietvormen uit klei die bij het bouwen gebruikt werden.

Op de voorgevel van de tempel van Hephaistos staan tien metopen die de werken van Herakles afbeelden terwijl op zowel de noord- als de zuidzijde vier metopen staan die de heldendood van Thesseus weergeven. De pronaos poort heeft een fries in reliëf met de afbeelding van het gevecht tussen Theseus en de zonen van zijn oom, Pallas. De opisthodome heeft ook een fries met de Centauromachy (gevecht met de Centariërs). Het bestaan van een fries op een Dorische tempel wordt verklaard door de invloed van het Parthenon. Als deze archeologische gedachtegang juist is, dan werd de tempel later afgewerkt dan het Parthenon. Naar paginatop


Het monument van de Eponieme HeldenHet Monument van de Eponieme Helden

De plaats van Het Monument van de Eponieme Helden, gebouwd in ca. 330 VC, was aan de westzijde van de Oude Agora, oostelijk van de Metroon. Je kunt vandaag nog steeds het langwerpig voetstuk (16,4 m x 1,87 m) zien waarop de bronzen beelden van de tien Eponieme helden van de Atheense stammen ooit stonden. Er stonden ook twee bronzen tripoden, een aan elke kant van het voetstuk.

Volgens de reizeiger Pausanias waren de mythologische helden: Hippothoon, Antiochos, Aias, Leos, Erechteus, Aigeus, Oineus, Akamas, Cecrops en Pandion. Het Monument van de Eponieme Helden werd ingesloten door een houten omheining die door stenen palen ondersteund werden terwijl de voorzijde ervan diende als meldingsbord voor belangrijke openbare aankondigingen.

Tijdens de Helleense en de Romeinse Periode onderging het Monument van de Eponieme Helden veranderingen met betrekking tot de invoering van nieuwe stammen en ter ere van de Het monument van de Eponieme Helden zoals het vroeger wasbuitenlandse overheersers die gul waren ten overstaan van Athene. In 307-306 VC werden aldus twee nieuwe beelden aan het voetstuk toegevoegd, eentje van Demetrius de Belager en het andere van zijn vader Antigonos. Dit zorgde voor een verlenging van het monument naar het zuiden toe.

In 223 VC werd een derde beeld toegevoegd, deze keer ter ere van Koning Ptolemy Euegetes van Egypte. In 200 VC werden het beeld van Demetrius de Belager en dat van zijn vader weggenomen en vervangen door een beeld van Koning Attalos I van Pergamon. In de 2de eeuw AD werd het beeld van Keizer Hardiranus als Eponieme held op het monument geplaatst.  Naar paginatop


Het Oude Bouleuterion gebouwd in de 5de eeuw VCDe Oude Bouleuterion en de Metroon

Links van de Kolonos Agoraios heuvel liggen een aantal ruïnes van verschillende gebouwen uit verschilden periodes. Een van deze ruïnes is deze van de Oude Bouleuterion, een Archaïsche tempel die mogelijk gewijd was aan Rhea, de moeder van de Goden en de Helleense Metroon.

Het Oude Bouleuterion werd in het begin van de 5de eeuw VC gebouwd ten dienste van de Raad van Vijfhonderd, het voornaamste administratieve orgaan van Athene. Deze raad, de Boule (gemeenteraad), bestond uit 50 willekeurig gekozen leden van elke stam. Ze bereidden de zaken voor die tijdens de algemene vergadering besproken moesten worden. De spreektijd in het Bouleuterion werd bijgehouden door het meten van vloeiend water uit een pot van klei waarvan er eentje op de site gevonden werd.

De raad kon geen beleidsbeslissingen nemen. Deze rol was voorbehouden aan de algemene vergadering die samengesteld was uit alle volwassen mannelijke burgers. De vertegenwoordigers van elke stam in de raad waren Prytane (minister) gedurende 1/10de van het jaar.

De Bouleuterion stond achter de Heilige Stoa en was goed beschermd. De zaal had rijen aan de zijkanten zodat 650 mensen konden plaatsnemen. Er was een bijkomende rij zitplaatsen voor bezoekers. Aan een kant waren er twee poorten en een altaar in het midden van de kamer diende voor offergaven aan de goden. Het dak was met hout afgedekt. Met 20 m bij 21 m had het de ruimte bijna een vierkante vorm.

Toen het Nieuwe Bouleuterion in de 5de eeuw werd gebouwd bleef de Oude Bouleuterion in gebruik. Het werd omgevormd tot de bergplaats van de staatsarchieven waar officiële documenten werd bewaard. Het was ook de plaats waar Rhea vereerd werd en het bood onderdak aan het beeld van de godin, een werk van ofwel Pheidias ofwel van Agorakritos.

Fotoreconstructie van de MetroonTijdens de tweede helft van de 2de eeuw VC werd het heiligdom verplaatst naar het nieuwe gebouwencomplex van de Metroon, mogelijk op kosten van Attalos II. De Metroon, wat zoveel betekent als “het moedergebouw”, (38, 83 m x 29,56 m) bestond uit vier kamer die oostwaarts gericht waren. Voor deze kamers stond een colonnade van 14 Ionische colonnenes. De noordelijke kamer was de grootste. Ze had een open peristyle binnenhof met een altaar in het midden ervan.

In de fotoreconstructie: de Tempel van Hephaistos (1) in de achtergrond de Metroon (2) net voor het Nieuwe Bouleuterion (3) en naast de Tholos (4). Naar paginatop


De fundamenten van het nieuwe BouleuterionHet Nieuwe Bouleuterion

Het Nieuwe Bouleuterion of raadhuis was een groot rechthoekig gebouw (165 m x 22 m) aan de zuidzijde van de Oude Agora. Het bestond uit een groot auditorium met de ingang ervan als zuidoostelijke hoek en met houten zitplaatsen die in amfitheaterstijl opgesteld stonden.

Rond het begin van de 3de eeuw VC, werd een portiek van Ionische colonnes aan de zuidzijde van het gebouw toegevoegd en werd een monumentale Ionische propylon (ingang) gebouwd. De funderingen hiervan zijn nog altijd zichtbaar. Top of the page 
  BEZIENSWAARDIGHEDEN IN
  ATHENE
  DE OUDE AGORA
  OUDE AGORA - WEST ZIJDE
   Tempel van Hephaistos
   Monument van de Eponieme
   Heelden
   Oude Bouleuterion en de Metroon
   Nieuwe Bouleuterion
  DE OUDE AGORA
  zoals deze vroeger was
  DE GESCHILDERDE STOA
  HEILIGDOM VAN APHRODITE
  OURANIA
  PANATHEENSE WEG
  KONKINKLIJKE STOA
  STOA VAN ZEUS ELEUFTHERIOS
  ALTAAR VAN DE TWAALF GODEN
  TEMPEL VAN ARES
  TEMPEL VAN APOLLO PATROOS
  ARSENAAL
  STANDBEELD VAN HADRIANUS
  THOLOS
  STRATIGEION
  ZUIDWEST WATERHUIS
  ENNEAKROUNenniS
  HELIAIA
  ZUID STOA
  ODEION VAN AGRIPPA
  OOST GEBOUW
  MIDDEN STOA
  ZUIDWEST TEMPEL
  NYMPHAEUM
  MUNT
  ZUIDOOST TEMPEL
  ELEUSINION
  PRIVATE WONINGEN
  BIBLIOTHEEK VAN PANTAINOS
  STOA VAN ATTALLOS
  OUDE AGORA MUSEUM
  AGHII APOSTOLI SOLAKI

Add to Favit Add to Digg Add to Del.icio.us Add to Simpy Add to StumbleUpon Add to Netscape Add to Furl Add to Yahoo Add to Google Add to Blogmarks Add to Ma.Gnolia Add to Netvouz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  www.athensinfoguide.com   © 2004-2009 - Athens Info Guide - Alle rechten voorbehouden - Juridische Informatie