EngelsGrieksVlaamsNederlands
  Toeristische informatiegids over Athene Griekenland

De hoofdingang van de Academie van Athene

 

De Academie van Athene


De Academie van Athene maakt deel uit van het zogenaamde "neoklassieke drieluik" van de stad Athene. Het bestaat uit esthetisch duidelijke delen die een harmonisch geheel vormen. Een gang verbindt de twee zijvleugels met het hoofdgebouw dat in tegenstelling staat tot zijn ingang in Ionische stijl en zijn grote fronton. Deze ingang heeft elementen die afkomstig zijn van de oostzijde van het Erechteion op de Akropolis. Het overheersende materiaal op de facetten is marmer.

Het gebouw werd in twee fases opgetrokken, meer bepaald van 1859 tot 1863 en van 1868 tot 1885. Het is gebaseerd op de studies van de Deense architect Theophile Hansen en er wordt van uitgegaan dat het zijn fraaiste werk in Griekenland is. Hansen overzag zelf de bouwwerken tot Ziller het van hem in 1861 overnam. De composities in reliëf op het centrale fronton en de beelden voor de ingang zijn werken van de beeldhouwer Drosis. De composities in reliëf op de acht kleine frontons werden door Melnizki in 1875 gemaakt terwijl de muurschilderingen binnen van de hand van Grupenckel zijn.

De belangrijkste sponsor voor de financiering van de bouwwerken was de familie van Baron Simon Sina, Grieks ambassadeur in Wenen, Berlijn en München. In 1887 droeg architect Hernest Ziller, in opdracht van de erfgenamen van Sinas, het afgewerkte gebouw over aan de toenmalige eerste minister, Charilaos Trikoupis.


Beeldhouwwerken

De Academie van Athene heeft veel beeldhouwwerken. Zo zijn er de zittende beelden van Socrates en Plato voor het gebouw en de middenfronton die waarin de geboorte van Athena wordt Athena kijk hoog uit vanop haar kolon voor de ingang van de Academie van Atheneafgebeeld. Het embleem  van het gebouw zijn de beelden van Athena en Apollo, elk op een hoge Ionische kolon, het werk van beeldhouwer Leonidas Drossis.

De acht kleine frontons aan de zijkanten van het gebouw, gemaakt door Franz Melnitzki, geven Athena weer die de Atheners kunst en wetenschap aanbiedt. De buste van de schenker Sinas staat voor het gebouw tussen de goden van de wijsheid en het licht en tussen de meeste bekende filosofen van de Griekse oudheid.

Zo nu en dan worden onderhouds- en restauratiewerken aan het gebouw uitgevoerd. De facetten, de beelden en de versieringselementen werden in 1980 gereinigd en de houten daken werden tussen 1990 en 1992 gerestaureerd.

Locatiekaart Panepistimiou Straat
Dichtstbijzijnde metrostation Panepistimio Naar paginatop


De Vallianios Nationale bibliotheekDe Vallianios Nationale bibliotheek

De Nationale bibliotheek maakt eveneens deel uit van het zogenaamde "neoklassieke drieluik" van de stad Athene samen met de Academie en de Universiteit. Het gebouw bestaat uit drie delen waarvan het middelste, het grootste van de drie, de leeszaal is. De toegang tot dit deel gaat via een monumentale dubbele gedraaide trap in renaissance stijl met daarna een rij kolommen in Dorische stijl, waarvoor de Ttempel van Hephaistos in de Oude Agora als voorbeeld diende.

De leeszaal van de Nationale bibliotheek in AtheneDe leeszaal, die omringd wordt door kolommen in Ionische stijl, heeft een glazen zoldering. De ijzeren constructie van de boekenkasten werden als uitzonderlijk gezien in die tijd. Over het algemeen wordt het gebouw beschouwd als een karakteristiek voorbeeld van volwassen neoclassicisme.

In 1858 gaf Koning Otto de opdracht aan de Deense architect, Theophile Hansen, broer van Christian Hansen, een bibliotheek te bouwen naast de universiteit die op dat ogenblik gebouwd werd. De bibliotheek werd gebouwd tussen 1887 en 1902 gebaseerd op zijn studie. Hernest Ziller had het overzicht van de werken. Hij maakte ook de studie van de trappen voor de ingang en van de boekenkasten. Het project werd gesponsored door de Russische Grieken en gebroeders Vallianos. De Griekse staat droeg financieel bij in de afwerking van het gebouw..

De eerste openbare bibliotheek in Griekenland werd opgericht in 1829 op het eiland Aegina door Gouverneur I. Kapodistrias. Ze verhuisde in 1834 naar Athene waar ze naast de universiteit kwam na tijdelijk in verschillende gebouwen te zijn ondergebracht. In 1884 nam de toenmalige eerste minister, Charilaos Trikoupis, het laatste initiatief voor de bouw van de bibliotheek. Vandaag is het de meest volledige openbare bibliotheek in Griekenland.

Locatiekaart Panepistimiou Straat
Dichtstbijzijnde metrostation Panepistimio Naar paginatop


De Universiteit van AtheneDe Universiteit van Athene

De Nationale Universiteit van Athene is het laatste deel in het "neoklassieke drieluik". Ze werd opgericht op 3 mei 1837 en bevond zich in de residentie van architect Stamatis Kleanthes op de westelijke kant van de Akropolis (Anafiotika). Het was de eerste universiteit, niet alleen in de nieuw gevormde Griekse staat, maar ook in de ganse Balkan en het oostelijke Middellandse Zee gebied. De Othoniaanse Universiteit, zoals ze toen heette, bestond uit vier faculteiten: theologie, rechten, geneeskunde en kunsten. Deze laatste omvatte ook toegepaste wetenschappen en wiskunde. Er waren 33 professoren, 52 studenten en 75 toegelaten “luisteraars”. In november 1841 begon het academische jaar in de nieuwe gebouwen (aan de Panepistimiou Straat), een ontwerp van de Deense architect Christian Hansen.De oude universiteit

Tussen 1895 en 1911 waren er jaarlijks gemiddeld duizend nieuwe studenten in de faculteiten, een aantal dat tot tweeduizend steeg aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dit leidde tot het instellen van toegangsexamen voor alle faculteiten vanaf het academische jaar 1927-28. Op voorstel van de faculteiten wordt het toegelaten aantal studenten sinds 1954 vastgelegd door het ministerie van onderwijs en godsdienst.

In 1904 veranderde de structuur van de universiteit aanzienlijk toen de kunstfaculteit in twee aparte faculteiten gesplitst werd: deze van kunsten en deze van wetenschappen. De laatste bestond uit de departementen fysica en wiskunde en de apothekersschool. In 1919 werd het departement chemie toegevoegd en werd de apothekersschool een departement. Een andere aanpassing was er toen de tandartsenschool toegevoegd werd aan de faculteit voor geneeskunde. In 1960 begon de universiteit een nieuwe campus op te trekken in de buitenwijk Ilissia. Deze Ilissia campus biedt nu onderdak aan de faculteiten: filosofie, theologie en wetenschappen.

Schildering boven de hoofdingangDe Universiteit bestaat uit een aantal gebouwen in de vorm van een dubbele T, met twee symmetrische binnenplaatsen. De voorgevel is symmetrisch met de zuilengang van rechthoekige pilaren die voorafgegaan worden door een ingang in Ionische stijl. De kolomvoeten en –kapitelen van de ingang zijn perfecte kopieën van deze van de propylaea op de Akropolis. De beelden buiten vullen de compositie van de ingang aan.

Het gebouw dient nu als de hoofdzetel van de Universiteit van Athene waar het rectoraat gevestigd is alsook het juridische departement, de archieven en de ceremoniezaal voor officiële gelegenheden die verband houden met de universiteitsgemeenschap. Met een groot aanbod aan kennis voor Griekse en vreemde studenten, vervult de universiteit van Athene vandaag haar leidende rol als Europese universiteit.

Locatiekaart Panepistimiou Straat
Dichtstbijzijnde metrostation Panepistimio Naar paginatop


De StudentenclubDe Studentenclub van de universiteit van Athene

Het gebouw van de studentenclub werd tussen beide Wereldoorlogen in gebouwd aan de hand van een ontwerp uit 1927 van de architect E. Lazarides. Het behoort nu toe aan de universiteit.

Het gebouw werd officieel een kunstwerk door een ministerieel besluit uit 1988 omwille van zijn eclectische elementen op de facetten en voor zijn theater, belangrijk voor toneelontwikkeling, dat zich op de benedenverdieping bevindt.

Nadat een aantal verrotte geverniste stukken naar beneden gevallen waren, werden de facetten van het gebouw in 1991 gerestaureerd. De restauratie werd uitgevoerd door de technische diensten van de Atheense universiteit.

Het gebouw biedt nu onderdak aan winkels en het studententheater op de benedenverdieping, het studentenrestaurant op de eerste en tweede verdieping en kantoren op de derde verdieping.

Locatiekaart Ippokratous en Akadimias Straat
Dichtstbijzijnde metrostation Panepistimio Naar paginatop

Terug

 
  BEZIENSWAARDIGHEDEN
   De Academie van Athene
   De Nationale Bibliotheek
   De Universiteit van Athene
   De Studentenclub van de
   Universiteit

Add to Favit Add to Digg Add to Del.icio.us Add to Simpy Add to StumbleUpon Add to Netscape Add to Furl Add to Yahoo Add to Google Add to Blogmarks Add to Ma.Gnolia Add to Netvouz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.athensinfoguide.com   © 2004-2009 - Athens Info Guide - Alle rechten voorbehouden - Juridische Informatie