EngelsGrieksVlaamsNederlands
  De meest volledige informatiegids over Athene, Griekenland

Disclaimer

Juridische Informatie

Athens Info Guide garandeert de nauwkeurigheid, correctheid en volledigheid van de overgedragen informatie niet. Deze informatie is enkel bedoeld ten persoonlijke titel van iedere geinteresseerde bezoeker. De inhoud van de website wordt aangeleverd “zoals ze is” (as is) en zonder waarborg op toepasbaarheid of marktgerichtheid voor een bepaald doel noch eender welke andere waarborg. De bezoeker is exclusief verantwoordelijk voor het gebruik en mogelijke schade die hij/zij lijdt door het gebruik van de informatie.

Athens Info Guide heeft geen controle over de inhoud, het privacybeleid, de kwaliteit en de volledigheid van de diensten van andere web sites en pagina’s naar dewelke het verwijst door middel van zijn links, inhoud of advertenties. De bezoeker mag niet aannemen dat Athens Info Guide verantwoordelijkheid aanvaardt of enige waarborg garandeert voor de inhoud en de diensten van web sites en de web pagina’s naar dewelke verwezen wordt door links, inhoud of advertenties.

Wat dan ook door Athens Info Guide opgegeven op de web site (programma’s, informatie, data enz.), is exclusief voor het persoonlijk gebruik van de bezoeker. Vermenigvuldiging, reproductie, distributie, publicatie door welk middel dan ook, elektronisch, (af)gedrukt of geschreven, van welke informatie of site inhoud dan ook zonder schriftelijke toelating van Athens Info Guide, is verboden met uitzondering van het maken/saven van slechts een (1) kopie voor het persoonlijk gebruik van de bezoeker en op voorwaarde dat de rechten op intellectueel bezit en copyright op geen enkele manier in het gedrang komen of worden misbruikt.

  

 
  JURIDISCHE INFORMATIE

Add to Favit Add to Digg Add to Del.icio.us Add to Simpy Add to StumbleUpon Add to Netscape Add to Furl Add to Yahoo Add to Google Add to Blogmarks Add to Ma.Gnolia Add to Netvouz

 

 

 

 

 

 

 

  www.athensinfoguide.com   © 2004-2009 - Athens Info Guide - Alle rechten voorbehouden - Juridische Informatie