EngelsGrieksVlaamsNederlands
  De meest volledig informatiegids over Athene, Griekenland

Onafhankelijkheidsverklaring van Cyprus, 16 August 1960

 

GESCHIEDENIS VAN ATHENE

De Griekse militaire junta
(Regime van de kolonels)
Het Cyprus debacle en val van de Junta
1960-1974: Instorting van de grondwet


Volgens de inhoud van de grondwet zou Cyprus een onafhankelijke, niet gerichte republiek worden met een Grieks Cyprioot als president en een Turks Cyprioot als vice-president. De algemeen uitvoerende macht lag bij een ministerraad met een verhouding van zeven Grieken tot drie Turken. De Grieks Cyprioten vertegenwoordigden 78% van de bevolking en de Turks Cyprioten 18%. De overige 4% waren minderheden

Al vlug ontstonden de eerste meningsverschillen tussen de twee gemeenschappen. Zaken die betwist werden waren onder andere de belastingen en het opzetten van verschillende gemeenten. Omwille van het veto in het kiessysteem resulteerde dit vaak in een patstelling in de gemeentelijke en de staatspolitiek.

Turks Cypriotische vrouwen en kinderen vluchten voor de aanvallen op Kucuk Kaymakli (Agios Vasilius) in 1963Herhaalde pogingen om de meningsverschillen op te lossen liepen op niets uit. Uiteindelijk, op 30 november 1963 stelde Makarios een 13-punten plan voor dat gemaakt was om hindernissen voor het normaal functioneren van de regering uit de weg te ruimen. Oorspronkelijk weigerde Turkije het plan. Een paar dagen later, op 2 december 1963, ontstonden gevechten tussen de gemeenschappen in Nicosia. In de daaropvolgende dagen verspreidden de gevechten zich over de rest van het eiland.

Tegelijk zakte de machtdelende regering in elkaar. Hoe dit gebeurde is een van de meest controversiële zaken in de moderne Cypriotische geschiedenis. De Grieks Cyprioten stellen dat de Turks Cyprioten zich terugtrokken zodat ze hun eigen regering konden opzetten. De Turks Cyprioten zeggen dat ze buiten gewerkt waren. In werkelijkheid en, zoals die meestal in zulke zaken gaat, zit er waarheid in beide standpunten.

UNFICYP, Kato Pyrgos, Cyprus, april 1964. De Verenigde Naties richtten de Verenigde Naties Vredesmacht op om te voorkomen dat in Cyprus de vijandigheden tussen de Turkse en Griekse Cyprioten heropflakkeren. De Vredesmacht bestond uit detachementen uit Canada, Finland, Ierland, Zweden en Groot-BrittannieVeel Turks Cyprioten verkozen zich uit de regering terug te trekken. De velen die hun werk wilden blijven doen, konden dit niet omdat het door de Grieks Cyprioten onmogelijk gemaakt werd. Ook wilden ze niet aanwezig zijn omdat ze, na het recente geweld, voor hun leven vreesden. In de dagen volgend op de gevechten werden verwoedde pogingen ondernomen om de spanning te verminderen.

Op 27 december werd een tijdelijke vredesmacht, de Gezamenlijke Vredesmacht, door Groot-Brittannië, Griekenland en Turkije samengesteld. Deze vormde een cordon tot de aankomst van de Vredesmacht, UNFICYP, van de Verenigde Naties die op 4 maart 1964 gevormd was als gevolg van resolutie 186 van de UN Veiligheidsraad.

Terug

 
  GESCHIEDENIS VAN ATHENE
  ATHENE IN DE MODERNE TIJD
  NAOORLOGSE PERIODE
  MILITAIRE JUNTA CYPRUS
  DEBACLE EN VAL
  INSTORTING VAN DE GRONDWET

Add to Favit Add to Digg Add to Del.icio.us Add to Simpy Add to StumbleUpon Add to Netscape Add to Furl Add to Yahoo Add to Google Add to Blogmarks Add to Ma.Gnolia Add to Netvouz
Valuta omrekenen

 

 

 

 

 

 

 

  www.athensinfoguide.com   © 2004-2009 - Athens Info Guide - Alle rechten voorbehouden - Juridische Informatie