EngelsGrieksVlaamsNederlands
  De meest volledig informatiegids over Athene, Griekenland

“Waar zijn mijn ouders…?”

GESCHIEDENIS VAN ATHENE

De Griekse militaire junta
(Regime van de kolonels)
Het Cyprus debacle en val van de Junta
1974: Turkse Invasie van Cyprus


Op 20 juli 1974 beval de Turkse Eerste Minister Bulent Ecevit de militaire invasie van Cyprus De spanningen tussen de Grieks en de Turks Cyprioten nam na 1967 af. In de plaats daarvan kwamen de meeste spanningen op het eiland van groeperingen in de Grieks Cypriotische gemeenschap. Ook al was Makarios van het idee van enosis afgestapt ten voordele van een “bereikbare oplossing”, waren vele anderen van mening dat de enige wettelijke politieke aspiraties voor de Grieks Cyprioten de vereniging met Griekenland was.

In september 1971 keerde Generaal Grivas in het geheim naar het eiland terug om er de EOKA-B, een pro-verenigingsorgansatie te vormen. Deze zou in de volgende jaren verschillende keren proberen Makarios ten val te brengen. Grivas stierf in het begin van 1974 en de EOKA-B kwam onder het rechtstreekse bevel van Taxiarkhos Dimitrios Ioannides, de nieuwd juntaleider in Athene. Ioannides was vastbesloten zo snel mogelijk tot een samensmelting tussen Griekenland en Cyprus te komen (enosis). Uit schrik voor de gevolgen hiervan schreef Makarios in het begin van juli 1974 een open brief aan de militaire dictatuur waarin hij verzocht dat alle Griekse officieren het eiland zouden Turkse parachutisten worden gedropt boven Cyprusverlaten. Op 15 juli 1974 antwoordde Ioannides met het bevel de Aartsbisschop ten val te brengen.

Turkije begon onmiddellijk met de voorbereiding van haar antwoord. Nadat hij er niet in slaagde Britse steun te krijgen voor een tussenkomst onder het Waarborgverdrag, besloot Bulent Ecevit, de Turkse Eerste Minister, eenzijdig te handelen. Op 20 juli 1974 beval Turkije een militaire invasie van het eiland (Turkse invasie van Cyprus). Binnen de twee dagen hadden de Turkse troepen een kleine strook onder controle die de noordelijke kust met Nicosia verbond.

De invasie bracht onrust in Griekenland. Er was een gegronde vrees dat er een oorlog met Turkije aan kwam en oudere Griekse militaire officieren trokken hun handen van junta sterke man Brigadier Dimitrios Ioannides in. Op 23 juli 1974 viel de militaire junta.

Turkse troepen landen op de standen van PenterniliOp 14 augustus eiste Turkije de aanvaarding door Clerides van een voorstel voor een federale staat waarin de Turks Cypriotische gemeenschap (die toen ongeveer 18% van de bevolking uitmaakte en ongeveer 10% van het grondgebied innam) 34% van het eiland zou krijgen. Clerides vroeg 36 tot 48 uur bedenktijd om overleg te kunnen plegen met de Cypriotische en de Griekse regering maar Turkije weigerde dit waardoor aan het overleg een einde kwam. Enkele uren later zetten Turkije zijn offensief verder. Tegen de tijd dat een nieuwe en nu permanente wapenstilstand werd afgeroepen, was 36% van het eiland onder controle van het Turkse leger. De opdeling werd afgelijnd door de buffers zone van de Verenigde Naties op Cyprus ook wel de “groene lijn” genoemd die van het oosten van het eiland naar het west loopt.

Grieks en Turks Cypriotische vluchtelingen, ongeveer 200.000 in totaalDe gevolgen van de splitsing waren voor alle betrokkenen catastrofaal. Duizenden Grieks en Turks Cyprioten werden gedood, gewond of verdwenen. Nog eens 200.000 Grieks en Turks Cyprioten waren ontheemd. Bovenop de ganse noordkust (Kerynia, Morfou) en het Karpas schiereiland, moesten de Grieks Cyprioten ook vluchten uit de oostelijke havenstad Famagusta.

De “Groene Lijn” die de Turks Cyprioten in het noorden scheidt van de Grieks Cyprioten in het zuidenDe overgrote meerderheid van het door de Turken bezette gebied was voor 1974 hoofdzakelijk in het bezit van Grieks Cyprioten. Als gevolg van de invasie werden ongeveer 200.000 Grieks Cyprioten, die 82% van de bevolking in het noorden van het eiland uitmaakten, vluchteling. Vele van hen werden gedwongen hun woning te verlaten, de rest vluchtte toen ze hoorden dat het Turks leger op komst was.

De wapenstilstandlijn scheidt de twee gemeenschappen sinds 1974. Ze is nu gekend als de Groene Lijn. In de maanden die volgden op de wapenstilstand, verhuisden 51.000 Turks Cyprioten, die hun woning niet verlaten hadden, naar het gebied dat nog steeds onder Turkse controle staat. Top

Twee versies

Twee versiesTot op heden zijn er twee (officiële) meningen over de gebeurtenissen die in 1974 in Cyprus plaatsvonden. Er zijn een groot aantal propaganda, zelfs haatverspreidende, sites op Internet die slechts één mening geven waarbij gebruik gemaakt wordt van valse en/of sterk overdreven gegevens. Omwille van hun duidelijke oorspong en inhoud, verliezen deze sites elke historische waarde en geloofwaardigheid. Ze vertegenwoordigen niets meer dan een kruistocht van halve waarden en foutieve gegevens. Aldus verdraaien ze de geschiedenis waarbij ze elk respect verliezen voor al diegenen die hun leven verloren evenals voor de miljoenen vredelievende mensen aan beide zijden.

Terug

 
  GESCHIEDENIS VAN ATHENE
  ATHENE IN DE MODERNE TIJD
  NAOORLOGSE PERIODE
  MILITAIRE JUNTA CYPRUS
  DEBACLE EN VAL
  TURKSE INVASIE VAN CYPRUS

Add to Favit Add to Digg Add to Del.icio.us Add to Simpy Add to StumbleUpon Add to Netscape Add to Furl Add to Yahoo Add to Google Add to Blogmarks Add to Ma.Gnolia Add to Netvouz


Valuta omrekenen

 

  www.athensinfoguide.com   © 2004-2009 - Athens Info Guide - Alle rechten voorbehouden - Juridische Informatie