ΑγγλικάΕλληνικάΦλαμανδικάΟλλανδικά
  Τουριστικός Πληροφοριακός Οδηγός Αθηνών, Ελλάς

Αποποίηση Ευθυνών
Αποποίηση Ευθυνών

O Athens Info Guide δεν εγγυάται την ακρίβεια, τη συνέπεια και την επάρκεια των αναγραφόμενων πληροφοριών, οι οποίες προορίζονται για την προσωπική ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου επισκέπτη. Το περιεχόμενο του web site παρέχετα ι όπως προβλέπεται και χωρίς καμμία εγγύηση καταλληλότητας και εμπορευσιμότητας για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό ή για άλλη μεταβιβάσιμη εγγύηση. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση και την πιθανή βλάβη που μπορεί να προκληθεί σε αυτόν/αυτήν εξαιτίας της χρήσης αυτού του site. Ο Athens Info Guide δεν ελέγχει το περιεχόμενο, την πολιτική του ιδιωτικού απόρρητου, την ποιότητα και την αρτιότητα των υπηρεσιών των άλλων δικτυακών τόπων και των σελίδων στις οποίες αναφέρεται μέσα από τους συνδέσμους ή τη διαφήμιση. Μέσω της αναφοράς σε συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους, ο επισκέπτης δε θα πρέπει να υποθέσει ότι ο Athens Info Guide δέχεται ή καταβάλλει εγγυήσεις ή φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και σελίδων στις οποίες αναφέρεται.

Ο,τιδήποτε εισάγεται στο web site από τον Athens Info Guide (προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα κτλ) προορίζεται αποκλειστικά για την προσωπική χρήση των επισκεπτών. Η αναπαραγωγή, διανομή, δημοσιοποίηση με κάθε μέσο, ηλεκτρονική ή έντυπη, κάθε πληροφορίας χωρίς την έγγραφη άδεια του Athens Info Guide απαγορεύεται, εκτός από την περίπτωση δημιουργίας/αποθήκευσης μόνο ενός (1) αντιγράφου για προσωπική χρήση από τον επισκέπτη και με τον όρο ότι τα συσχετιζόμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατευόμενης ονομασίας δεν επηρεάζονται.

Πίσω

 
  ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.athensinfoguide.com   © 2004-2009 - Athens Info Guide - Κατοχυρομένα δικαιώματα – Αποποίηση ευθυνών