EngelsGrieksVlaamsNederlands
  De meest volledige informatiegids over Athene, Griekenland

Kaart van de Peloponnesische Oorlog

 

 

GESCHIEDENIS VAN ATHENE

De Peloponnesische Oorlog

 


Generaal Pericles (ca. 495-429 VC)Het succesvolle bouw- en verdedigingsprogramma van Pericles, maakte de heerser populair. Als gevolg daarvan werd hij ononderbroken verkozen tot generaal (strategos) tussen 444-443 en 429 VC met uitzondering van het jaar 430 VC.

De Peloponnesische Oorlog, 431-404 VC, was de beslissende strijd tussen Athene en Sparta in het oude Griekenland. De oorlog betekende het verval van Athene. De rivaliteit tussen het maritieme domein van Athene en het landdomein van Sparta, bestond al lang. Onder Pericles was Athene een bastion van Griekse democratie geworden met een buitenlands beleid van regelmatige tussenkomst om lokale democraten te helpen. De Spartanen verkozen echter oligarchie (waarbij slechts enkelen regeren) zoals deze van henzelf.

De oorlog begon na scherpe twisten tussen Athene en Korintië omwille van Corcyra (nu Kerkira) en Potidaea. De eerste belangrijke actie was deze van de invasie van Attika door het Spartaanse leger in 431 VC. Pericles bracht de landbouwbevolking binnen de stadmuren en de Atheense vloot begon een reeks aanvallen waarbij overwinningen werden behaald bij Naupactus (nu Navpaktos). Een plaag, mogelijk de pest, roeide intussen een kwart van de Atheense bevolking uit en Pericles stierf. Zijn opvolger, Cleon, won een grote slag in Sphacteria (nu Sfaktiria) en hij weigerde het Spartaanse aanbod voor vrede.

De jonge AlcibadesOp een sublieme manier verraste de Spartaanse leider, Brasidas, Athene met een campagne in noordoost Griekenland waarbij Atheense steden als Olynthus en Amphipolis werden ingenomen. Er werd verder gevochten over deze twee, zelfs na een wapenstilstand (423 VC) en de strijd eindigde na een beslissende Spartaanse overwinning in Amphipolis waarbij Brasidas en Cleon beiden gedood werden. Nicias, de nieuwe Atheense leider, zorgde voor vrede in 421 VC maar zijn rivaal, Alcibiades, overtuigde de Atheners ervan het machtige Syracuse binnen te vallen. In de grootste militaire operatie ooit door een Griekse stad ondernomen, hadden zowel Alcibiades als Nicias het commando maar, nog voor de aanval op Syracuse was begonnen, werd Alcibiades naar Athene teruggeroepen om terecht te staan op aanklacht van godslastering. Hij vluchtte naar Sparta en, op zijn aanraden, zette de Spartanen een permanente basis op in Decelea in Attika en stuurde Gylippus, een militaire expert, naar Syracuse. De incompetente Nicias verloor zijn kans om Syracuse te verrassen en na twee jaar, in 413 VC, werd zijn militaire macht uitgeroeid.

Kort daarop financierde Perzië een Spartaanse vloot. Alcibiades zeilde ermee over de Egeïsche Zee en er ontstond een algemene opstand in de Atheense deelgebieden. In Athene slaagde de raad van vierhonderd inLysander, een Romeinse kopie een coup die van korte duur was en Alcibiades, die de Spartanen verlaten had, ontving een Atheens commando. Hij vernietigde de Spartaanse vloot bij Cyzicus. De nieuwe Spartaanse admiraal, Lysander, bouwde een vloot met Perzische hulp en won een zeeslag bij Notiumand. Alcibiades werd daarop uit Athene verdreven. De Atheners wonnen in 404 VC nog een slag bij Arginusae, nabij Lesbos, en weigerden opnieuw een aanbod op vrede.

Het daaropvolgende jaar vernietigde Lysander de Atheense zeemacht bij Aegospotamos en hij belegerde Athene dat zich in 406 BC overgaf. Lysander installeerde een oligarchische regering, de Dertig Tirannen, in Athene dat zijn vroegere belangrijkheid nooit herwon. Gedurende de ongeveer dertig daaropvolgende jaren, was Sparta de voornaamste macht in Griekenland.

De Lange Muren die Athene en Piraeus beschermdenDe oorlog ging vanaf het begin al niet goed voor Athene. De Lange Muur, gebouwd om de stad en zijn haven Piraeus te beschermen, redde de stad zelf zolang de Atheense vloot overheerste maar zijn bondgenoten vielen weg en het rijk dat Pericles trachtte op te bouwen, begon al af te brokkelen voor zijn dood in 429 VC. De oorlog ging verder onder het leiderschap van Cleon en vervolgde zelfs na het instorten van de, door Alcibiades opgedrongen, expeditie tegen Sicilië. De Peloponnesische Oorlog eindigde uiteindelijk in 404 VC met een vernederd Athene, zijn bevolking tot de helft herleid en zijn vloot verminderd tot een dozijn schepen.

Op bevel van Sparta, werd Athene verplicht de Lange Muur af te breken en een oligarchische regering te aanvaarden. De stad herstelde zich echter snel. In 403 VC Tijdlijnwerden de Dertig Tirannen omver geworpen bij Thrasybulus en in 376 VC had Athene opnieuw een vloot, had de Lange Muur heropgebouwd, had de Deliaanse Liga heringesteld en had een zeeslag tegen Sparta gewonnen. Sparta verloor ook aan macht als gevolg van zijn nederlaag bij Thebes in Leuctra (371 VC) en, hoewel Athene de hegemonie over Griekenland niet opnieuw verkreeg, genoot het toch van een korte periode van grote welvaart en comfort.

 
  GESCHIEDENIS VAN ATHENE
  PELOPONNESISCHE OORLOG

Add to Favit Add to Digg Add to Del.icio.us Add to Simpy Add to StumbleUpon Add to Netscape Add to Furl Add to Yahoo Add to Google Add to Blogmarks Add to Ma.Gnolia Add to Netvouz

 

  www.athensinfoguide.com   © 2004-2009 - Athens Info Guide - Alle rechten voorbehouden - Juridische Informatie