EngelsGrieksVlaamsNederlands
  De meest volledig informatiegids over Athene, Griekenland

Bombardement op Nicosia in november 1967

 

GESCHIEDENIS VAN ATHENE

De Griekse militaire junta
(Regime van de kolonels)
Het Cyprus debacle en val van de Junta
1964-1974: VredesbesprekingenSakari Tuomioja werd door U Thant, the toenmalige UN Secretaris-generaal, benoemd tot onderhandelaar Op hetzelfde moment dat ze een vredesmacht samenstelde, adviseerde de Veiligheidsraad ook dat de Secretaris-generaal een onderhandelaar zou aanstellen om de leiding te nemen over de vredesbesprekingen. U Thant, de toenmalige UN Secretaris-generaal, benoemde de Finse diplomaat Sakari Tuomioja.

Tuomioja verwierp de hereniging omdat het voor een UN functionaris niet paste een oplossing voor te stellen die zou leiden tot het verdwijnen van een UN lidstaat. De Verenigde Staten hielden er een ander idee op na. Nadat Turkije opnieuw dreigde tussen te komen, lanceerde Washington begin juni een onafhankelijk initiatief geleid door de voormalige Staatssecretaris Dean Acheson.

De US onafhankelijke vredesbesprekingen warden geleid door de voormalige Staatssecretaris Dean AchesonIn juli kwam hij met een plan om Cyprus te verenigen met Griekenland. Als tegenprestatie zou Turkije een onafhankelijke basis op het eiland krijgen. De Turks Cyprioten zouden ook minderheidsrechten krijgen die door een plaatselijke internationale commissaris gecontroleerd zouden worden. Makarios wees dit voorstel af omdat het geven van een stuk grondgebied aan Turkije een toegeving op enosis zou zijn en het Ankara teveel macht zou geven in de aangelegenheden van het eiland. Een tweede plan stelde voor dat Turkije 50 jaar een basis in pacht zou krijgen. Dit voorstel werd zowel door de Grieks Cyprioten als door Turkije afgewezen. Na verschillende andere pogingen om tot een akkoord te komen, moesten de Verenigde Staten uiteindelijk hun plannen laten varen.

Als gevolg van de plotse dood van Ambassadeur Tuomioja werd Galo Plaza aangesteld als zijn vervangerAls gevolg van de plotse dood van Ambassadeur Tuomioja werd Galo Plaza aangesteld als zijn vervanger. In maart 1965 diende Plaza een rapport in waarin beide partijen bekritiseerd werden voor hun gebrek aan inzet om tot een overeenkomst te komen. Hij verstond het enosis verlangen van de Grieks Cyprioten maar was van mening dat elke poging tot een vereniging te komen vrijwillig moest zijn. Hij geloofde ook dat de Turks Cyprioten moesten ophouden een federale oplossing voor het probleem te eisen.

Ondanks de tegenstand met betrekking tot onmiddellijke enosis, aanvaardden de Grieks Cyprioten het rapport uiteindelijk. Turkije en de Grieks Cyprioten verwierpen het plan en eisten dat Plaza zijn ontslag zou indienen omdat hij de grenzen van zijn mandaat had overschreden door specifieke voorstellen te doen. U Thant had geen andere keuze dan alle bemiddelingspogingen te staken. Het einde van de bemiddeling werd bevestigd toen, op het einde van het jaar, Plaza ontslag nam en niet werd vervangen.

In november 1967 vonden de ergste gevechten in Cyprus plaats sinds 1964In maart 1966 werd een bescheidenere bemiddelingspoging ondernomen onder de auspiciën van Carlos Bernades, de Secretaris-generaal van de Speciale Afgevaardigde voor Cyprus. In plaats van beide partijen specifieke voorstellen te doen om over te onderhandelen probeerde hij beide zijden tot een overeenkomst aan te moedigen door rechtstreekse dialoog met elkaar. Niet ophoudende politiek chaos in Griekenland verhinderde echter elke substantief overleg. De omstandigheden zouden het daaropvolgende jaar veranderen.

Op 21 april 1967 kwam een militaire junta via een staatsgreep aan de macht in Griekenland. Enkele maanden later, in november 1967, vonden de ergste gevechten in Cyprus plaats sinds 1964. Als reactie op een grote aanval op Turks Cypriotische dorpen in het zuiden van het eiland waarbij 27 doden vielen, bombardeerde Turkije de Grieks Cypriotische strijdkrachten en het leek zich klaar te maken voor een inmenging. Griekenland moest zich daarop overgeven.

Na internationale tussenkomst verklaarde Griekenland zich akkoord Generaal George Grivas, de Commandant van de Grieks Cypriotische Nationale Garde en voormalig EOKA leider, terug te roepen en haar troepen op het eiland af te slanken. Gebruik makende van de zwakheid van de Grieks Cyprioten, zetten de Turks Cyprioten hun eigen regering op. Makarios verklaarde deze regering onmiddellijk onwettig. Desondanks had zich een belangrijke verandering voorgedaan.

Samen met de meeste andere Grieks Cyprioten begon de Aartsbisschop te aanvaarden dat de Turks Cyprioten een bepaald niveau van politieke autonomie moesten hebben. Hij besefte ook dat, onder de omstandigheden, een samensmelting tussen Griekenland en Cyprus niet haalbaar was. Tussen mei 1968 mislukten vier bijkomende onderhandelingsrondes omwille van de patstelling van beide partijen. Top

Terug

 
  GESCHIEDENIS VAN ATHENE
  ATHENE IN DE MODERNE TIJD
  NAOORLOGSE PERIODE
  MILITAIRE JUNTA CYPRUS
  DEBACLE EN VAL
  VREDESBESPREKINGEN

Add to Favit Add to Digg Add to Del.icio.us Add to Simpy Add to StumbleUpon Add to Netscape Add to Furl Add to Yahoo Add to Google Add to Blogmarks Add to Ma.Gnolia Add to Netvouz

 Valuta omrekenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   www.athensinfoguide.com   © 2004-2009 - Athens Info Guide - Alle rechten voorbehouden - Juridische Informatie