ΑγγλικάΕλληνικάΦλαμανδικάΟλλανδικά
  Τουριστικός Πληροφοριακός Οδηγός Αθηνών, Ελλάς

Κύρια λειτουργικά κόστη

 

 

Κύρια λειτουργικά κόστη

 

 

Ενδεικτικές τηλεφωνικές χρεώσεις (ΟΤΕ - 2002)
Κόστος εγκατάστασης τηλεφωνικής γραμμής*
29.34 Ευρώ
Κόστος μεταφοράς τηλεφωνικής γραμμής*
29.34 Ευρώ
Χρεώσεις διεθνών κλήσεων από την Ελλάδα ανά λεπτό**
Ζώνη I***  : 0.246 Ευρώ
Ζώνη II*** : 0.293 Ευρώ
Υπόλοιπος κόσμος : 0.528 - 1.907 Ευρώ
* Δωρεάν εαν υπάρχει ήδη προγενέστερη τηλ. γραμμή
** Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ
*** Ζώνη I: Δυτική Ευρώπη, Βόρειος Αμερική, Ιαπωνία, Αυστραλία
Ζώνη II: Λατινική Αμερική, Ανατολική Ευρώπη


Ενδεικτικές χρεώσεις χρήσης νερού για βιομηχανική χρήση* (2002)
  Αστικές περιοχές
0.72  - 0.85 Ευρώ/m³
  Περιφέρεια
0.10 - 0.38 Ευρώ/m³
* progressive increase depending on consumption 


Ενδεικτικές χρεώσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για βιομηχανική χρήση ανά κιλοβατώρα (kWh) (2002)
Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ
  Χαμηλή τάση
Χρέωση ανά 4 μήνες
 
Ώρες αιχμής
Ώρες μη αιχμής
0.11813 Ευρώ/kWh
0.03661 Ευρώ/kWh
 
Τιμολόγιο B1/B
Πρώτες 400kWh (κιλοβατώρες)
Επιπλέον kWh (κιλοβατώρες)
0.04222 Ευρώ/kWh
0.02801 Ευρώ/kWh
Τιμολόγιο B2/B
 
0.05523 Ευρώ/kWh
Τιμολόγιο B15B*
Ώρες αιχμής
Ημέρα
Νύχτα
0.06336 Ευρώ/kWh
0.03240 Ευρώ/kWh
0.02396 Ευρώ/kWh
Τιμολόγιο B25B*
Ώρες αιχμής
Ημέρα
Νύχτα
0.08695 Ευρώ/kWh
0.04447 Ευρώ/kWh
0.03286 Ευρώ/kWh
Υψηλή τάση
 
Ώρες αιχμής
Ημέρα
Νύχτα
0.04565 Ευρώ/kWh
0.03163 Ευρώ/kWh
0.02347 Ευρώ/kWh
*Οι συγκεκριμένες χρεώσεις ισχύουν μόνο σε περίπτωση που η κατανάλωση κατά τις ώρες αιχμής είναι τουλάχιστον 3.000 KW.


Ενδεικτικές τιμές παραγώγων πετρελαίου (Απρίλιος 2003)
Πετρέλαιο θέρμανσης (υψηλή περιεκτ. σε θείο)
249 Ευρώ/Τόνο
Πετρέλαιο θέρμανσης (χαμηλή περιεκτ. σε θείο)
271 Ευρώ/Τόνο
Diesel Θέρμανσης
334 Ευρώ/Χιλ. Λιτρα
Diesel για μηχανές
662 Ευρώ/Χιλ. Λιτρα
Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης


Ενδεικτικές τιμές φυσικού αερίου (Απρίλιος 2002)
Για βιομηχανική χρήση στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας
 
Κατανάλωση εως 1.000 m³/2 μήνες
  0,3228 Ευρώ/m³
Κατανάλωση μεταξύ 1.000 m³ 10.000m³/2 μήνες
  0,3081 Ευρώ/m³
Κατανάλωση πάνω από 10.000 m³/2 μήνες
  0,2641 Ευρώ/m³
Για βιομηχανική χρήση στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία
  
Κατανάλωση εως 400 Nm³/έτος
0,3450 Ευρώ/Nm³
Κατανάλωση εως 3.000 Nm³/έτος
  0,2339 Ευρώ/Nm³
Κατανάλωση πάνω από 3.001 Nm³/έτος
  0,2222 Ευρώ/Nm³
Πηγή: Δημόσια Επιχείρηση Αερίου


Τιμές ενοικίου
Ενοικίαση επαγγελματικού χώρου στην Αθήνα
9-15 Ευρώ ανά μ²
Ενοικίαση διαμερίσματος στην Αθήνα
4-9 Ευρώ ανά μ²
Οι τιμές ισχύουν για το πρώτο εξάμηνο του 2003
Πηγή: Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης


Ενδεικτικές τιμές επιτοκίων για επαγγελματικά δάνεια (Απρίλιος 2003)
 1. Δάνεια μακράς διαρκείας αποπληρωμής
    EURIBOR (1 έτος): 2,419% + 1% τραπεζική διαφορά
    Τραπεζικά δάνεια για απόκτηση περιουσίας: 6,75% + 0-4% τραπεζική διαφορά (bank spread) (συναρτήσει του
    πελάτη)
2. Δάνεια λειτουργικών κεφαλαίων: 6,5% + 0-4% τραπεζική διαφορά (bank spread) (συναρτήσει του πελάτη)
Πηγή: Εθνική τράπεζα της Ελλάδος, οικονομική έκδοση


Κόστος απόκτησης έκτασης σε επιλεγμένες βιομηχανικές περιοχές (ενδεικτικές τιμές σε €)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Τιμή ανά 1.000 μ²
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (Θράκη)
10.300
ΒΟΛΟΣ (Θεσσαλία)
25.500
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Κρήτη)
58.694
ΛΑΜΙΑ (Στερεά Ελλάδα)
24.500

Πίσω

 
  ΙΔΡΥΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΚΥΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ
    Τηλέφωνο
   Ύδρευση
   Ηλεκτροδότηση
   Πετρέλαιο
   Φυσικό Αέριο
   Ενοίκιο
   Τόκοι
   Οικοπεδική έκταση

Add to Favit Add to Digg Add to Del.icio.us Add to Simpy Add to StumbleUpon Add to Netscape Add to Furl Add to Yahoo Add to Google Add to Blogmarks Add to Ma.Gnolia Add to Netvouz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   www.athensinfoguide.com   © 2004-2009 - Athens Info Guide - Κατοχυρομένα δικαιώματα – Αποποίηση ευθυνών